VAN HET BESTUUR 3 je Noteert U even de volgende datum? donderdag, 15 mei 3 Avonds om 19.45 uur,in Het Oude Slot op de Markt te S'chagen, houdt de heer Joop van Diepen een lezing over het Westfriese dialect.De heer Yan Diepen is een bij uitstek deskundig en gea nimeerd spreker over dit onderwerp. Na de pauze zal de film worden vertoond die de heer Daan Pool in 1948 (Til) heeft gemaakt van allerlei evenementen in Schagen en omgeving. Het belooft een goede avond te wordendus KOM je Op de algemene ledenvergadering d.d.6 maart is het dagelijks bestuur gekozen en is de voordracht van de andere bestuursleden door de leden geaccepteerd.Binnen het bestuur zijn de taken als volgt verdeeld: Yoorzitter: Mevr.M.Doekes Yice-voorzitterH„C.van der Wal, Secretaris: J.P'.Blaauw, 2e secretaris:. Mevr.N.Dekker-loer Penningmeester: J.van Beusekom, 2e penningmeester: J.de Jong. De overige leden van het bestuur zijn: F.Diederik,M„(Jielens, A.Kapitein,AoPijper,A.MoSjerps en F.Timmer. je De penningmeester stelt het zeer op prijs,als U,als dit nog niet gebeurd is,de verschuldigde contributie ad 30,alsnog wilt overmaken op bankrekening 35.73.04.756 t.n.v. HrLst.Ver.Schagen e.o. Daarbij zij opgemerktEen huisgenootlid is gewoon lid,betaalt 10,en ontvangt geen blad. (Ben echtpaar waarvan beiden lid zijn betaalt derhalve ƒ40, je Zij die,door welke oorzaak dan ook,Kakelepost nummer 1 niet ont vangen hebben,kunnen zich in verbinding stellen met dhr.Van Beusekom,AoMauvestraat 85,tel„02240-14503.Zij zullen het blad dan alsnog ontvangen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1986 | | pagina 5