SCHAGEN, INHOUD 20. - OPROEP He beselirijvlnpr van te doos W, A. ÏÏAZEU, Md van het Kerkbestunr. hebben geschreven of om melding te maken van Uw eigen ontdekkingen. Daarom vindt U achterin het blad de vaste rubriek "Gelezen en bekeken", waarin we voor Ur wellicht bruikbare of interessante boeken,musea,tentoon stellingen,enz. willen signaleren. P.Timmer pagina 1 2. - 3. - 5. - 17. - 19. - 26- 27. - 28. - Van de redactie. Inhoud Oproep. Van het bestuur Tien jaar archeologisch onderzoek in Schagen en omgeving (2). Een start die bij het einde begint, Mr.Dr. Jet E. Buiskool. Het Huis te Nuwendoorn (1). 's Graven Huys tot Nuwendoorn. Gelezen en bekeken. Aanvullingen op de ledenlijst. Wie heeft het hiernaast staande boekje in bezit en wil het mij korte tijd lenen? F.Timmer (tel 02240 - 152'61) Aerkrifgbaar in den boek handel van .1 A N W A R E L, te Schagen» 1894. - ï»rys f 0.35.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1986 | | pagina 4