KAKELEPOST SECRETARIAAT CONTRIBUTIE REDACTIE 1 Jaargang Inr2 april 1986 J.P.Blaauw Burghornerweg 10 1742 HA SCHAGEN tel. 02240 - 93327 - 30,— per jaar, huisgenootleden 10,-- te storten op hankrekeningnr 35.73.04.756 t .n.v. Hist.Ver.Schagen e.o< F.Timmer E.Verhuisdonck Ch.Lavell COPY vóór 15 mei te zenden aan F o Timmer Doornenhof 21 1741 ZE SCHAGEN tel. 02240 - 15261 is het tweemaandelijks verenigingsblad van de HISTORISCHE VERENIGING SCHAGEN E.0. fan de redactie. De Historische Vereniging Schagen e.o. leeft volop'. Dat blijkt uit het tweede nummer van de Kakelepost dat nu voor U ligt. Dat blijkt uit de "'aanvulling op de leden lijst" die U achterin het blad aantreft en die aangeeft dat het ledental gestaag groeit Dat blijkt uit de activiteiten van de vereniging,zoals de vorming van WERK GROEPEN waarover U elders in het blad meer kunt lezen èn de LEZING die de heer Joop van Diepen op 15 mei a.s. zal houden over het Westfries.Zie daarvoor de bestuurs mededelingen Het blijkt ook uit het feit dat de Kakelepost inmiddels geen eenmansbedrijfje meer is:een driemansredactie èn een typiste in de persoon van mevr.Vlaar is een goede zaak en waarborgt de continuiteit van het blad veel beter. Als redactie hopen we dat de Kakelepost U niet alleen maar interessant leesvoer zal bieden - al is dat ook belangrijk. Het liefst zouden we zien dat de inhoud van het blad U tot activiteit aanzet,dat U zelf op onderzoek uitgaat en in de pen klimt om te reageren op wat anderen

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1986 | | pagina 3