■GELEZEN EN BEKEKEN 27 (Alle onderstaande werken zijn vindbaar in de Openbare Bibliotheek te Schagen.) Naslagwerken/Algemeen - Repertorium van boeken,alsmede van bijdragen in bundels en serie werken,betreffende de geschiedenis van Noord-Holland met uitzondering van Amsterdam en Haarlem)verschenen tot en met 31 december 1982.Samengesteld door Saskia Baarda e.a.Yelsen,1984 - (Culturele Raad Noord-Holland -Repertorium van tijdschriftartikelen betreffende de geschiedenis van Noord-Holland(met uitsondering van Amsterdam en Haarlem), verschenen tot 31 december 1979.Redactie J.H.Rombach.(Culturele Raad Noord-Holland). Bovenstaande werken zijn praktisch en overzichtelijk.Alfabetische rangschikking op plaatsnaam. - W.Japoe Alberts/A.G.van der Steur.Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis .W»= esp,Unieboek, 1984 - DagenmaandenjarenTljdrskenkunde in kort bestek.Samengesteld door W.Wijnaendts van resandt.Centraal Bureau voer genealogie. s-Gravenhage1984.Praktische handleiding voor amateurgenealogen en -historici voor het op de juiste wijze herleiden of vertalen van data uit het verleden. - Aad van der TangStanboomonderzoekEen handreiking bij het schrij ven van uw familiegeschiedenis.Utrecht/Antwerpen,Het Spectrum, 1983.Bevat literatuurlijst en adressenlijst van archieven. - Jan Pannekeet.Westfries wc röenboek.WormerveerStichting uitge verij Noord-Holland1984 De volgende musea in de regie zijn zeker een bezoek waard! - Texels Maritiem Museum,met daarnaastgelegen Juttersmuseum. Barentszstraat 21,Oudeschild. tel. 02220 - 4956 - Museum Broeker Veiling Voórburggracht 20,èroek op Langendijk. tel. 02260 - 3807 - Westfries Museum Roode Steen 1,Hoorn, tel. 02290 - 15597 - Zuiderzeemuseum,met buitenmuseum, 'Yierdijk 18,Bnkhuizen. tel. 02280 - 10122 - Kaasmuseum Waagplein 2,Alkmaar tel. 072 - 119841 „ordt vervolgd Ch.Lavell

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1986 | | pagina 29