'S GRAVEN HUYS TOT NUWENDOORN 26 grafolijkheidsrekeningen wordt de burcht nog in 1366 genoemd. Dan valt er in het archiefmateriaal een hiaat, en als we in 1392 de draad weer kunnen opnemen, is er nergens meer sprake van het kasteel; het is dus niet meer in functie. Bovendien duidt de loop van de Westfriesedijk, ter hoogte van de Nuwendoorn op een doorbraak, die door middel van een z.g. uitlaagdijk - een bocht naar buiten - is hersteld. Blijkbaar achtte de graaf, de Beierse hertog Albrecht (1358-1404) de betekenis van de burcht toen al zo gering, dat hij besloot niet tot herbouw over te gaan. Het Huis te Nuwendoorn ver dween van de kaart, slechts de niet begrepen naam "Nieuwe Deuren" bleef er aan herinneren. R. Verhulsdonck. Waar d'oever van de Sijp' zich strekt, kort bij de kruinen van de duinen waarlangs de Reker' lekt verrijst in 't land van Nuwendoorn een zwaar ommuurde burcht met toren: Daar trekken legerbenden van de graaf ten krijg tegen de Friezen in "die Weich" (die Weich het slagveld) Heer Floris dwingt ze met de knoet en wee die zijn gezag negeert - zich te weerbarstig tegenkeert - moet boeten tot den doet. Zijn eigen hoofd zal eerder vallen, mèt breekt 't Friese volk de wallen doch ras herrijst 't uit z'n as - voor korte stond Bruut breekt men andermaal de muren van heel de vaste vest' tot aan de grond. Dan gaat het wel zes eeuwen duren eer 't Huys - bijkans vergeten en vergaan - uit de vergetelheid van 't ver verleden op zal staan. W.K. van Schoneveld, Eenigenburg,

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1986 | | pagina 28