graf te vinden is. Het gebeente wordt daarna overgebracht naar Middelburg en daar in de abdij begraven. De beslissende slag is gewonnen, maar het duurt nog tot 1289 voordat het de graaf, waarbij hij profiteert van het feit dat het gebied door grote overstromingen geteisterd wordt, gelukt het verzet definitief te breken. Intussen is Kloris dan al begonnen met het opbouwen van een keten van dwangburchten Eén ervan verrijst in Wijdenes, welke na zijn dood volledig verwoest wordt; men weet zelfs de plaats niet waar deze burcht gestaan heeft. Een tweede, een vierkante waterburcht, wordt gebouwd nabij Medemblik, het sterk gerestaureerde z.g. kasteel Radboud, welke een uitstekende indruk geeft van het oorspronkelijke gebouw. Verder komen er twee kastelen langs de dijk die Alkmaar verbindt met de zandrug van Vrone, het tegenwoordige Sint Pancras. De ene is de kleine Middelburg, ter hoogte van de openbare lagere school, de andere is de zeer grote Nieuwburg, enkele honderden meters noord-oostelijk daarvan, nabij de tegenwoordige Hoornse Vaart. Een vijfde, een groot, burchtcomplex met de naam Het huis te Nuwendoorn" wordt gebouwd nabij de uitmonding van de Rekere in de Zijpe, een zeer strategische plaats, waardoor de Torenburg bij Alkmaar gaandeweg in bete kenis achteruit gaat en in het midden van de 14e eeuw gesloopt wordt. Toch nam de bouw van de kastelen nog vrij veel tijd in beslag, want van zowel de Nuwendoorn als van de Nieuwburg is bekend dat die nog niet zijn vol tooid, wanneer de graaf in 1296 door een aantal edelen is vermoord. Tij dens de opstanden, die na deze moord losbarsten, worden de burchten zwaar beschadigd, met uitzondering van die bij Medemblik, die een beleg door de opstandelingen goed doorstaan heeft. Het zijn de Henegouwse opvolgers van Floris die de schade aan de meeste burchten herstellen en de bouw voltooid hebben. De opgravingen hebben geleerd dat de Nieuwburg en de Nuwendoorn veel gemeen hebben gehad: beide hebben bestaan uit een voorburcht en een zwaar verstevigde hoofdburcht, met daarin een sterke poorttoren en een zeer zware hoofdtoren. De Nieuwburg en de Middelburg zijn in 1517 tijdens een overval van de z.g. Zwarte Hoop op Noord-Holland verwoest, slechts de funderingen resten nog. De Nuwendoorn heeft vermoedelijk nog geen eeuw bestaan, en is waarschijn lijk in de 2e helft van de 14e eeuw bij een dijkdoorbraak in de nabijheid verwoest. Verschillende aanwijzingen duiden daarop. In de nog voorhanden

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1986 | | pagina 27