24 Op deze manier legt de graaf niet alleen een basis voor de verdediging van Kennemerland tegen de aanvallen van de Westfriezen; hij verschaft zich bovendien een uitgangsstelling van waaruit hij de beslissende veldtocht tegen de vijanden uit het noorden de kt te beginnen. De graaf heeft haast; daardoor kiest hij een verkeerd moment voor zijn aanval, die hem noodlot tig zal zijn. In januari 1256 gaat hij vanuit Alkmaar tot de aanval over, hetgeen een riskante onderneming is, daar West-Friesland een waterrijk gebied is met veel grote en kleine meren, gescheiden door smalle moerassige stroken en wat grotere, bewoonbaardere gebieden. De geharnaste ridders zijn gebonden aan de wegen en begaanbare gronden, terwijl de Westfriezen een zeer be weeglijke verdediging hebben en de gesteldheid van het gebied ervan weten te benutten. Bij Hoogwoud worden de ridders vernietigd. Willem II zakt door het ijs en wordt doodgeslagen, de overwinning is compleet. De vreugde is snel verdwenen, als blijkt dat ze de man hebben omgebracht die hun kei zer en beschermer had moeten worden. En dan is Hoogwoud in last; ijlings wordt het graf van de graaf weggestopt onder de haardsteen van een woning, waar het graf 30 jaar geheim blijft. De graaf iaat een zoontje na, de latere graaf Floris V, vermoedelijk geboren in juli 1254, die tot taak heeft de dood van zijn vader te wreken en te zorgen voor een eervolle be grafenis Floris V In 1272, als Floris 18 jaar oud is en het bewind op zich heeft genomen tot een nieuwe veldtocht tegen de Westfriezen, met wederom Alkmaar als basis. De troepen van de graaf worden aan de oever van de Rekere bij Oudorp ver slagen, nog voordat ze kans zagen het water over te steken, en pas bij Heiloo, op de harde zandgrond, hervinden ze zichzelf. Door andere politie ke beslommeringen bezig gehouden, duurt het tot 1282 voordat er een nieuwe veldtocht ondernomen kan worden, maar dan pakt Floris de Westfriezen met harde hand aan. In juni van dat jaar gaat de graaf met een flinke strijd macht aan land bij Wijdenes en stoot door tot Hoogwoud, waar dit maal de Westfriezen de nederlaag lijden. Dan moet het stoffelijk overschot van zijn vader nog worden gevonden. Er zijn nog slechts vier oude inwoners van Hoogwoud die het geheim van het grafelijk graf kennen; één van hen sneu velt tijdens de slag, twee komen om in een brandende kerk en de vierde weet zijn leven te redden door zijn eed te breken en te vertellen waar het

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1986 | | pagina 26