23 Een stukje geschiedenis In het begin van de tiende eeuw wordt er een stukje land beleend aan edel man graaf Dirk van Egmond, de eerste graaf uit het Hollandse Huis, en er ontstaan al snel moeilijkheden; die eerste Dirk beeft slechts geheerst over Egmond en omgeving; de derde graaf van deze naam zit een eeuw later al in Vlaardingen, waar hij een tol sticht, iets dat de Duitse keizer hem niet in dank afneemt, maar graaf Dirk blijft meester over het terrein. Nog weer later roeren de graven zich in Zeeland, alwaar ze eveneens de opper macht in handen weten te krijgen. Maar ook naar het noorden richten deze graven hun blikken, want hun verlangen naar meer houdt niet op bij wateren als de Rekere en de Zijpe, die de grens vormen tussen het gebied van de graaf in Kennemerland en de Westfriezen. Dit gebied heeft met name in de 11e en 12e eeuw herhaaldelijk van grote overstromingen te lijden gehad, zodat de Westfriezen, door armoede en wanhoop gedreven,uitvallen doen naar de welvarende streken, met name het hoge en droge Kennemerland, waarbij ook het opkomende Alkmaar wordt meegenomen. Voor de Hollandse graven des te meer reden om de Westfriezen aan te pakken. Nu hoeven ze zich niet meer te schamen voor hun dorst naar macht. Ze doen er immers goed werk mee: be scherming van hun zwaar getroffen onderzaten tegen de wrede, onbetrouwbare en plunderzieke overvallers! Willem II De Hollandse graaf is nog heel jong, wanneer hij in 1247 wordt gekozen tot Roomskoning, wat inhoudt dat hij door de zeven belangrijkste vorsten van het Duitse rijk is aangewezen om keizer te worden, maar om deze titel met recht en reden te mogen voeren, moet hij zich eerst door de paus te Rome laten kronen. Maar voor hij zich kan laten kronen, dient er eerst defini tief te worden afgerekend met de Westfriezen. Gestadig plaatst de graaf zijn stukken op het politieke schaakbord: 1. de bouw van een sterk kasteel, de Torenburg, aan de Rekere, ten oosten van Alkmaar, dat gelegen moet hebben ter hoogte van de Westfriese brug, op de plaats waar nu het Noordhollands Kanaal loopt, de bouw wordt ge steld op plm. 1250; 2. het losmaken van het vrij sterk opkomende handelscentrum Alkmaar uit de zeggenschap van de abdij van Egmond en het stadsrechten te geven.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1986 | | pagina 25