22 gracht gepasseerd. Al spoedig vond men nieuw muurwerk, ditmaal veel zwaar der an afmetingen, het was liefst 1,70 meter breed; dit deed het vermoe den rijzen, dat men hier het hoofdgebouw had gevonden. Men groef verder, tot men op een gegeven moment de gehele burcht had blootgelegd en de plat tegrond volledig kon overzien; een vierkante burcht met een vierkante hoofdtoren en een langwerpige, niet geheel rechthoekige voorburcht dat ge heel door vrij brede en diepe grachten was omgeven. De hoofdburcht mat ongeveer 32 bij 32 meter, met op één van de hoeken een hoofdtoren van 11 bij 11 meter, met een muurdikte van 2,5 meter. De voor burcht was 37 bij 22 meter en lag ietwat scheef vóór de hoofdburcht. Pumsporen duidden erop dat in de hoofdvleugel bovendien een woonvleugel moest hebben gelegen over de hele breedte van de achtermuur en ter diepte van 6 meter. Vlak voor deze vleugel lag een waterput. Opgravingsplattegrond van de Nuivendoorn, samengesteld volgens de opmetingen van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonder zoek

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1986 | | pagina 24