HET HUIS TE NUWENDOORN (1) 20 In de oorlog deed hij belangrijk werk voor de illegaliteit, waardoor hij ook door de Duitsers werd opgepakt en hij geruime tijd in een concentratie kamp werd opgesloten. Hij reed voor de oorlog met een zware Amerikaanse luxe auto, een Reo. Deze auto werd in de oorlog ook voor wapentransporten gebruikt. Direct na de bevrijding werd hij waarnemend burgemeester van de gemeente Schagen. Mr. Buiskool ging op 23 december 1945 als lid van het Hof van Justitie in Paramaribo weer naar Suriname, waarna hij op 1 januari 1947 benoemd werd tot president van het hof. Daarna heeft hij het land ook enige tijd gediend als waarnemend gouverneur. In 1953 werd hij benoemd tot rechter bij het Internationale Gerechtshof in Tanger (Noord-Afrika)Toen dat gerechtshof opgeheven werd kwam hij terug in Nederland, waarna hij benoemd werd tot kantonrechter in Doetinchem. Op 30 oktober 1960 overleed hij. Mr. Buiskool heeft verschillende belangrijke boeken geschreven, onder andere ..Surinaams staatsrecht 1937" „Suriname nu en straks 1946" „De staatsinstellingen van Suriname 1954" „Sociaal Economische wetten van Suriname" en „Interimwet en eindstructuur" A. Kapitein. De ontdekking De naam van "het Huis te Nuwendoorn" was tot en met het jaar 1948 alleen bekend uit de oude archiefstukken. Op kaarten van de Zijpe en omgeving, die in de zeventiende en achttiende eeuw werden getekend, kwam de naam niet meer voor. Wel heette een complex landerijen in een scherpe bocht van de

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1986 | | pagina 22