MR. DR. JET E. BUISKOOL wat korzelig: "Welneinink Teet (Thea)je teute". Behalve dat U het hebt verstaan, heb ik U met dit realistische mopje duidelijk willen maken hoe bepaalde klanken kunnen vervormen, zonder hun grondbegrip, hun betekenis te verliezen. Want toet/doet/dood en teut houden allemaal het einde, de dood, in zich, evenals tuit. Denk maar aan de tuit van een thee- of koffie pot, het uiteinde waarmee je schenkt. Nu via de toet terug naar Tuitjenhorn, want daar zijn we nog niet (t)uit: Als graaf Floris V de Westfriezen heeft verslagen, worden er op 19 maart 1289 verschillende afgevaardigden benoemd uit de betreffende dorpen om over het vredesverdrag te onderhandelen, waaronder "Tutinc-horn"Het dorp behoort met zijn omliggende dorpen tot het gebied dat herhaaldelijk van bestuur wisselde. Het werd door de kerk en de graaf begeerd en die begeert heeft oorlogen tot gevolg gehad. De kerk van Petten, toen Pethem of Padhem bestond als vroeg. Die kerk met zijn vier kapellen was er b.v. al voor 1063, want op 28 december 1063 staat bisschop Willem van Utrecht onder an dere deze kerk af aan de abt van Epternach. Het gebied van die Pettemer kerk strekte zich uit naar het oosten, dus landinwaarts. De uiterste grens daarvan, de uiterste hoek noemde men Utinghe-horn/Tutinge-horn/Tuitjenhornwaarmee de naam verklaard, en dit eerste stukje "uyt" is. W.K. van Schoneveld, Eenigenburg Eén der markantste persoonlijkheden die Schagen gekend heeft, is wel Mr. Buiskool Zijn vader was dominee en deze had van 1904 tot 1913 als dominee in Para maribo (Suriname) gestaan, en zodoende had Buiskool, die in 1899 geboren was, zijn jeugd daar doorgebracht. Na zijn studie als advocaat te hebben voltooid, vestigde hij zich als ad vocaat en procureur aan de Markt te Schagen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1986 | | pagina 21