De markt in Schagen in 1808 naar een schilderij van Cornelis Bok. Naar deze destijds zeer bekende schilder is in Schagen de Cornelis Bokstraat genoemd. We zien op deze plaat geen koeien wel veel hokken voor kalveren en schapen ook een koppel schapen en op de voorgrond landbouwproduc ten. Op het kerkplateau lopen ook mensen en staan een paar marktkraampjes. De boeren rijden er met hun wagens en voor de Wildeman en de Rode Leeuw ziet men de gestalde rijtuigen met onder andere een witkap dat is een tweewielige waten met een witte kap. De Nieuwstraat met zijn logementen en veestal len is er ook al en de waterput neemt een centrale plaats in. De kerk die in 1895 verbrand is staat nog met zijn toren naar het westen. Er lopen ook al veel mensen op de markt kennelijk was het toen ook al een boerenzondag. Misschien bleef men toen ook al wel eens wat langer naborrelen en is toen het gezegde ontstaan. Hier ben ik en m'n geld ligt in Schagen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1986 | | pagina 9