H vrSRKGROSPBN-biTeenkomst op maand':-? Vr maart asaanvang s 945 uur in "Het Oude Slot",Markt 2"! te Schagen,vocr die leden die interesse hebben om deel te nemen aan te vormen werkgroepen. Hist.Ver.Schagen e.o. HET 'RARITEITENKABINET Jaap van Zonen uit Oude Niedorp,de bekende journalist van de Schager Courant,had iedere donderdag tijdens de weekmarkt een praatuurtje in een vast café.Daar werden dan de dingen van de dag en van de afgelopen week besproken.En omdat die dingen zo totaal verschillend waren en op een nogal humoristische manier behandeld werden,kregen die bijeenkomsten de naam "rariteitenkabinet". Maar Jaap zat daar cp een vast uur en op een vaste plaats en iedereen die wat te zeggen of te vragen had kon er terecht. En uit de gemaakte opmerkingen kon hij dan weer wat meepikken voor zijn wekelijkse rubriekjes in de Schager Courant. Uit het bijgevoegde inschrijf/enquêteformulier blxjkt dat wij van plan zijn een aantal werkgroepen te vormen.Ongeveer van de aangemelde leden heeft aan de enquête meegedaan. Voorzover U het enquêteformulier nog niet heht ingevuld,verzoeken w.ij Tj het bijgevoegde formulier te gebruiken om de enquête alsnog in te vullen en naar het secretariaat op te sturen. Aan de enquêteresultaten dient men geen absolute waarde te hechten,maar er blijkt al wel uit dat voor de ene te vormen werkgroep veel meer be langstelling bestaat dan voor de andere. Het goed organiseren en het goed funktxoneren van de werkgroepen is van essentieel belang.De coördinatie van de werkgroepen en de vorming ervan is in handen van de heren J.ce Jong en R.C.van der Val.Uw waar devolle suggesties zijn bij hen zeer welkom.(Zie voor naam en adres de ledenlijst'.) x De penningmeester stelt het zeer op prijs,als U,als U de verschuldigde contributie ad 30,— nog niet betaald hebt,dit alsnog wilt doen door overmaking van genoemd bedrag op bankrekening 35» ;.04. pfe t.n.v. Daarbij zij het volgende opgemerkttSen huisgenootlid is gewoon lid, betaalt 10,per jaar en ontvangt geen verenigingsblad(Een echt paar b.v. waarvan beiden lid zijn van de Hxst.Ver.Schagen e.o. betaald derhalve 40,

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1986 | | pagina 6