O INHOUD 18. 20. -.ouden over "liet ontstaan van de oordko?" .Voor onze leden een interes sant onderwerp en c.e raar van de inleider staat "borg voor kwaliteit. let gaat goed met de aanmelding van nieuwe leden.Bij het schrijven van dit stuk waren het er 85. ~ee-l van deze leder, hebben zich aangemeld voor deelname aan één of -oer werkgroepen. Voor deze mensen wordt op maandag "7 ma.art a. s. een avond genouden in "let Oude Slot".Op deze avor.d willen we praten over de opzet en de weri "rijze van de werkgroepen.Als er nog mensen zijn die net enqueteformu- iier nog niet hebben ingestuurd maar wel belangstelling hebben,kom dan gerust op de 17de. 7e zijn van plan om een zeer aktieve vereniging te worden en daarbij - de irbrer^ van onze leder van doorslaggevend cerang.Ket oso vuur san zoveel willen,maar ?.ls de leden er niet achter staan,komt het niet van de grond. "ansen,tot 5 maart en hopelijk nog veie aaien daarna', Pre Doekes. Pagina 1 4. 5. - Beste mensen Inhoud - Van he' bestuur.... Het rariteitenkabinet Sneeuwklokkies Over de boerenbevolking in Schagen en omgeving, - Tien jaar archeologisch onderzoek in Schagen en omgeving 1 - Zo'n verhaal b.egin je met "toen".. - Terp in de Schager landen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1986 | | pagina 4