19 Tussen 25 september T985 en 15 januari 1986 is er heel wat gebeurd. Teel vergaderingen en andere acties gingen vooraf aan de oprich tingsdatum van 15 januari. Toen ik op die datum,eigenlijk iets te laat,Het Oude Slot betrad was ik met stomheid geslagen door de enorme opkomst.Ik slaagde erin een stoel te bemachtigen en wachtte af hoe het door ons verwekte kind ter wereld gebracht zou worden.Ket was een bevalling vam amper 3 kwartier en de uiterst gezonde "Historische Vereniging Schagen e.o." kwam,gadegeslagen door zo'n 80 belangstellenden, krachtig ter wereld.Het deed me goed te kunnen vaststellen dat alle pogingen niet voor niets geweest waren.Kaar vooral was het prettig te weten dat mijn voorgevoel ("Zo'n vereniging moet kunnen lukken in Schagen en omgeving.") en mijn optimisme me niet had den bedrogen. Complimenten gaan echter uit naar hen die de voorbereidingen na 25 september 1985 hebben getroffen.Ook zij hadden blijkbaar het gevoel dat het kon en dat in een behoefte voorzien zou worden. Ik hoop,dat het bestuur goede steun zal ondervinden van haar leden en bovenal,dat het bestuur met visie op wat heden ten dage de doelstelling van een historische vereniging zal kunnen zijn,het belang van historie en haar behoud,kan dienen.In mijn ogen kan een historische vereniging indirekt meer belangen dienen dan alleen de historische, Namens het bestuur van de vogelwerkgroep Tringa wens ik Uw vereniging erg veel succes vriendelijke groet, Jack Manneveld, voorz. vwg. Tringa

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1986 | | pagina 23