ZO N VERHAAL BEGIN JE VET "TOEN" Cver de voorgeschiedenis,die uiteindelijk geleid heeft tot de oprichting van de HISTORISCHE VERENIGING SCHAGSN E.0. Toen op 3 mei 1978 de vogelwerkgroep Tringa werd opgerichtlag daaraan ten grondslag een grotere "bekendheid en waardering voor vogels en landschap "bij een breed publiek te bevorderen. Binnen het "werkgebied" van Tringa viel een ecologisch maar ook his torisch belangrijk landschap:de gehele Schagerkogge en een deel van de Zijpe. Naast de aandacht voor de in het wild levende vogels begon Tringa al snel met het publiceren van historische artikelen van M.J.Sjerps en F.Diederik.Tijdens excursies in het gebied ken een vogelpraatje ver mengd zijn net historische feiten.Vooral de landschapshistorie en het ontstaan van het landschap speelden binnen Tringa een belangrijke rol. In 1981 werd het plan opgevat een film te maken over de Schagerkogge. In eerste instantie werd Jan van der Kam,een bekend cineast op dit gebied,gepolst om een film te maken.Hij wilde dat wel doen,maar het moest 100.000,kosten.Bij de film 1000 jaar Schagerkogge"die uiteindelijk vervaardigd is door de Schager Smalfilmclub,werd het gelijknamige boekje uitgegeven. Sinds 1983 verzorgt Tringa lezingen in de regio met de titel "Tringa in een oud cultuur-historisch landschap".De belangstelling is groot. Al langer leefde de gedachte om buiten het kader van de vogelwerkgroep meer aandacht te besteden aan de historie van onze omgeving. Toen op 31 mei 1985 de première plaats vond van de film 1000 jaar Schagerkogge" werd middels een uitgereikt stencil de belangstelling gepeild vcor de oprichting van een historische vereniging.De belang stelling leek matigoSlechts 5 mensen vulden het stencil in.Voor een eerste bijeenkomst op 25 september 1985 werden deze mensen uitgenodigd. Van deo 5 kwamen er slechts 3.Nog 4 mensen voegden zich bij hen naar aanleiding van een krante-artikeltje. Het werd een moeizame vergadering waarin de een voor de ander het ach terste van zijn tong niet liet zien.Besloten werd gewoon te beginnen. Sr vormde zich een ploeg bestaande uit Jack Burger,Jaap Blaauw,Fred Timmer en K.J.Sjerps.waarbij zich later Frans Diederik en Arie Kapitein voegden.De initiatiefnemers van Tringa trokken zich terug en wachtten met spanning af.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1986 | | pagina 22