15 werpen Over de kleding weten we nagenoeg niets,maar we mogen aannemen dat deze voor het grootste gedeelte was gemaakt van gekleurde wollen stoffer., hoewel men ook linnen kon vervaardigen.Er werden ongetwijfeld sie raden gedragen,maar z-e zijn slechts in zeer kleine aantallen terug gevonden. Eert „inheems" servies uit de 2de eeuw. De afwerking van de rand zoals hier afge beeld is één van de vele die voorkomen. Vindplaats Scha gen. Schaal 1 4.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1986 | | pagina 19