14 Hét dagelijks leven in de Romeinse tijd Hoewel van de huizen van de bewoners van de Schagerkogge in de Romeinse tijd tot nog toe geen overblijfselen zijn aangetroffen,lijkt het aanneme lijk dat men gewoond heeft in eenvoudige huizen van het type zoals in de Assendelver Polder en bij Dorregeest is teruggevonden (10).Per nederzet ting zullen er niet meer dan twee of drie huizen tegelijkertijd hebben ge-r staan.De opstallen waren omgeven door een sloot zodat: de vloer van de wo ning betrekkelijk droog bleef.Over de inrichting weten we weinig;een aanta meubelstukken zal zeker wel aanwezig gew-eest zijnrkisten voor het opber gen van uiteenlopende zaken,banken en planken langs en aan de wanden en zelfs een enkele stoel (11).Voorts stonden er in het huis enkele grote voorraadpotten afgedekt met een varkens blaas of een plank.Voor extra stevig heid waren dergelijke potten soms ge plaatst in een van klei gebakken en in de grond ingegraven standring (afb.4). De huisdieren,schapen of geiten en enkele koeien,vonden onderdak in hetzelfde huis,meest in een afgescheiden ruimte.Bij de meeste gezinnen woonden één of meer honden 12') .Achterin het huis lag de haard waarvan de rook door een opening in de nok naar buiten kon.Van de wol van de schapen en geiten werd w.ol gesponnen met kleine spir. klosjes;een bezigheid waarmee de vrouwen en meisjes op elk "vrij'' moment bezig geweest zullen zijn (13). Men weefde stoffen op een raam,waarbij de spanning van de draden door midd van gewichten constant werd gehouden (14). Melk van de geiten en koeien die niet direct kon worden geconsumeerd werd tot kaasjes verwerkt (15).Op de akkers,die net als de huizen door sloten waren omgeven,werden diverse graanprodukten geteeld,Van deze granen zal dagelijks een stevige pap zijn gekookt die werd gegeten uit kommen met een zeer kleine voet.Deze kommen zijn vrijwel altijd glad gepolijst geweest zodat ze gemakkelijk schoon te maken waren.Ze lieten zich in de hand hou den zoals wij nu een cognacglas vasthouden (afb.5)oAls de kom te heet was om aan te vatten,kon deze op een klein voetje worden neergezet.Na de afwas werd de kom omgekeerd weggezet om zo geen stof te vangen.Men had servies goed voer vele doeleinden in vele maten,0p afbeelding 5 staat een compleet ser/ies van een bepa.aj_d type afgebeeld .Schalen en kommen werden echte-** ook van hout vervaardigd evenals vrijwel alle kleine huishoudelijke vcor- Van klei gebakken standring voor hel t/erin neerzette» t art potten, Je ring werd waar schijn! ijk tot aan de bovenkant in de grond gezet. Vindplaats Schagcn Schaal 1 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1986 | | pagina 18