t1en jaar archeologisch onderzoek in schagen en omgeving (1) I 9 Onderstaand, artikel van de hand van Frans Diederik w.erd. eerder gepu bliceerd in Westerheem,het blad van de AM.Vanwege de lengte van het artikel nullen we het in drie afleveringen in opeenvolgende nummers van ons ^Distel plst&tson» Voorwoord Toen J.Bregman in het begin van de garen zestig bezig was een geschiedschrigzing van Schagen (1) samen te stellen,kon hig zich daarbij verlaten op een vrig groot papieren archiefmaar siecnts op een enkel los gegeven waar het de archeolo gie betrof.Dit manco aan gegevens gold echter niet alleen voor de omgeving van Schagen,maar voor de hele kop van N oord —Holland Waar Bresnan zich list leiden door pa pier,liet een andere Noordhollander, A.Schermer,zich leiden door wat hij aantrof in de grondoeicen mei hetzelfde doel:het ontrafelen van de bewoningsgeschiedenis van eer- stukje Noord-Holland.Het werk van Bregman staat,in het perspectief van de lokale geschiedfeeschrijving,op grote hoogte;dat van Schermer is helaas niet afgekomen.Immers,hij is het geweest die voor hei eerst kwam met meldingen over nederzettingen uit de Romeinse tijd in de kop van Noord-Hollandtoen bijkans niemand geloofde in het bestaan daarvan. Het is dan ook aan Schermer te danken dat de aandacht van de ^ance- lijke archeologie nu ook gericht is op de Kop van Noord—Hol_and. »- :..s in de laatste jaren zijn door professionele archeologen opgravingen uitgevoerd op plaatsen waar al te veel van de rijke bodemschat \an de kop van Noord-Holland verloren dreigde te gaan.Het ziet er naar uit dat we voor een totale reconstructie van het leven en werken var- de "oude" Noordhollanders op tijd met onderzoek zijn begonnen. Het is ter nagedachtenis aan Schermer en zijn pionierswerk,dat ik dit artikel opdraag. i X -X XL Uitgil'" r'"l f tf Jld lïJ Ui NttorJ

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 1986 | | pagina 13