7 van Dirk,Trijntje van Jcchum,eventueel aangevuld met moedersnaam. Cees van CFert enYtje.Piet van Klaas en Trientje,Dirk van Jochum en Stien,Leida van Rikus en Corrie. Tijdens de Franse bezetting werden er op bevel var. Napoleon strakke maatregelen genomen op het gebied van de gemeentelijke administratie. De reden lag mede in het gebrek aan soldaten die Napoleon nodig haa voor zijn oorlogen.Daarom werd iedereen die nog geen vaste achter naam had verplicht zich bij de gemeente ("municipaliteit") met een vaste achternaam in te laten schrijven.Voor degenen die reeds een bruikbare achternaam hadden was dit niet bezwaarlijk.Maenr -rc~n de mensen die deze nog niet hadden,waren er heel wat die deze maa<,regej. als een gril van de Fransen beschouwden en dacnten,dat die achter naam mèt de Fransen wel weer zou verdwijnen.Zij vatten het op ais een grap en gaven een of andere gekke naam op,daarbij vergetend dat,terwijl zij nog met de gebruikelijke Gert van Han en Sijmen "van Jaap genoemd werden,hun nageslacht met die fraaie namen opgezadeld bleef.Zo ontstonden namen als Poepjes,KassefrasNaaktgeboren, Koedoder,B"ontekoning,Docdeman,Muileboom, enz. Ook koos men namen van plaa.tsen - namen die al j.ang voor de /ranse tijd waren ontstaan.Als iemand vanuit een plaats naar een andere plaats verhuisdewerd hett(van) Schoorl, (van) Bgmond\r3.T Schagen, Langedijk, Langere isKoedi j k of Koedi j kerLe i j en ,N ied.orpZi^ p Doorn SchermerhornSchermer en Zijdewindom er maar een paar te noemen. Veel voorkomende famiïie-rnamen van boeren in de omgeving vap Behagen zijn:SchagenSchoorl,Winkel,Bbrsingerhorn,Timmerman,Van Diepen, De Geus,Kooy,Marees,BreebaartBaken,Blauboer,De Boer,Stammes,Grootes, Dekker,Höogschagen,Kooijman,Borst,Hhybers,Zijdewind,Donker,Molenaar, De Veer,Kant,Kamp,Hoedjes,Kruijer,Gootjes,Schouten,Van der Oord, JimminkWitZwaagWaiboerKraakmanKoomenDe JongBakkerDe Wit Ligthart,Koster,Koopman,Kramer,Ruiter,Pijper,Broers,Kieft,Sleutel, Brugman,Slikker,Nobel,Donker,Reljne,Kossen,Eriks,Slikker,Boon, Paarlberg en nog vele andere. Families die het soms tot aanzienlijke rijkdom brachten,maar soms ook weer terugzakten.En daarbij valt te denken aan het gezegde van Tan Droog: "Je hebt WerversErvers en Dervers". A.Kapitein.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1986 | | pagina 11