Terp in cs Schager landen. Hoge bult in t vlakke veld, op jou werd alle hoop gesteld, zodra het dreigend water steeg en men alleen bij jou geborgenheid verkreeg. Je lichaam vormt de taaie klei, het werd bij stijgend tij met man en macht bijeen gebracht, opeen gehoopt uit voorzorg,angst en nood tot jT aan het water weerstand bood. Jouw ronde rug doorstond de vloed, droeg trouw de mens,zijn vee,zijn goed, zijn stolp,zijn stal,ja al zou zonder jou onder de golven zijn bedolven. Nu werd het slechts omspoeld totdat de woede van de waterwolf was bekoeld. Sinds dijk en duin het water weert in ook voor jou het tij gekeerd, want -waar je niet nog bleef belast met huis of kerk, daar werd je bij verkav*lingswerk meedogenloos gevlakt,volkomen weggevaagd. Cm gratie werd er niet gevraagd, noch werd het vonnis met één dag verdaagd. Sn toch:jij redde vele levens van ft vroege voorgeslacht en denk eens aan hun vlijt en strijd waarmee je werd volbracht. Jijtrouwe toeverlaat in d* allerhoogste nood, werd later daarom niet ontzien, integendeel,sindsdien tiert de vervlakking groot. Je werd een lastig ding,jij had aan heel wat schuld, behalve de mens,die ziet tot aan vandaag nog niet zijn eigen bult.» WoK. van Schoneveld. Eenigenburg,17 mei 1980.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1986 | | pagina 24