WOINGERMBER Privacy bij adresmutaties FilmToen Rabo Clubsupport Boekenfonds Canon van de Wieringermeer - Tentoonstelling Reserveren via: filmhuiscultuurschuur@gmail.com. Tot stand gekomen met een bijdrage uit het boekenfonds. ‘Waarom staan adressen van leden afgedrukt in de rubriek Ledenmutaties?’ Goede vraag! Bij de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nam het bestuur het besluit om die gegevens niet meer te publiceren. Een flink aantal leden gaf aan dat de rubriek helpt bij con tact houden of herstellen met (oud)poldergenoten. De rubriek kwam terug, in de papieren versie. Online regelen we het anders, adresgegevens worden vóór publicatie door het Regionaal Archief Alkmaar verwijderd. Dit is al doorgevoerd voor nummers vanaf 2007. Zie: https://tijdschriften.archiefalkmaar.nl/periodicals/KGW NB. Door omstandigheden staan in dit nummer géén ledenmutaties. We hebben via de actie Rabo Clubsupport een cheque ontvangen van 505,47 euro. Dank aan iedereen die op ons gestemd heeft. Op 3 zaterdagmiddagen, aanvang 14.00 uur. 15 januari, De Poolse Bruid met een glansrol voor actrice Monic Hendrickx. 12 februari, Faja Lobi, opgenomen in Suriname. Op 12 maart, Turin Horse, een Hongaarse film in zwart-wit. Info: wieringermeer.nl/filmhuis-toen. Locatie: Cultuurschuur, in de filmzaal. FilmToen maakt vanaf januari 2022 drie keer een exotische reis. Van het Hoogeland van Noord-Oost Groningen via de oerwouden van Suriname en naar de poesta van Hongarije. Het Genootschap heeft een boekenfonds (een gereser veerd budget). Dit fonds is voor leden en vrijwilligers die, uit naam van het Genootschap een onderwerp uit de geschiedenis van de Wieringermeer in de vorm van een boek, videoproductie, podcast of educatief materiaal wil uitbrengen. Voor meer informatie en de voorwaarden voor een bij drage in de kosten kunt u contact opnemen met onze secretaris. Met ingang van 2022 presenteren we in de tentoonstellingsruimte een Canon van de Wieringermeer. Een overzicht van belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van de polder. De opbouw is werk in uitvoering. Kom alvast kijken naar blok I, de prehistorie. Mededelingen en aankondigingen 'yJF' 29ste jaargang 2021/3 nummer 90 VOOR ONS GEMAAKT

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2021 | | pagina 9