Mededelingen en aankondigingen Bezoek aan Genootschapsruimte Enquête voor leden Lezing Vertrouwen en achterdocht - over de lotgevallen van 81 werkdorpers Datum: Zaterdag 22 januari 2022 Edith Weil (rechts, met bril) in 1938. Wie is de vrouw voor op de fiets? Historisch Genootschap Wieringermeer Het werkdorp werd op 20 maart 1941 door de SS’ers Willy Lages en Klaus Barbie ontruimd. Op 81 leerlin gen, personeel en kinderen na. Zij mochten tot de ontruimingsdatum 1 augustus 1941 blijven. Hoe ver ging het de aanvankelijke blijvers? Acht werkdorpers (5 vrouwen en 3 mannen) zijn uit kamp Westerbork ontsnapt. Hoe gebeurde dit? Roel Wittink is redacteur van de website werkdorpwieringermeer.nl. Hierop staat een schat aan biografische gegevens van Werkdorpers die zijn vermoord in WOII. Ons Genootschap werkt aan een nieuw beleidsplan. Wij vragen uw medewerking. Bij deze Kroniek vindt u een bijlage, een enquête. Doet u mee? Insturen tot zaterdag 22 januari 2021. In de enquête staan vragen als Waarom bent u lid? Welke activiteiten zijn voor u waardevol? Waar zou het Genoot schap (meer) mee bezig moeten zijn om ook in de toekomst een gezonde vereniging te zijn? De ver eniging bestaat dankzij vrijwilligers. Zou u zelf vrijwilliger willen worden? De enquête is anoniem, maar uw naam vermelden mag wel als u daar prijs op stelt. We hopen op veel respons. We voeren ook gesprekken met actieve vrijwilligers en in focusgroepen, met leden en niet-leden. U kunt de vragenlijst ook online invullen: wieringermeer.nl/enquete-2021/. Covid-19 is nog steeds aanwezig in de samenleving. De Cultuurschuur is een openbaar gebouw en volgt de voorschriften van de overheid. Voor de laatste stand van zaken in het toegangsbeleid van de Genootschapsruimte verwijzen wij u naar onze website. Aanvang: 14.00 uur. In de Filmzaal, Cultuurschuur te Wieringerwerf. Sprekers: Roel Wittink (historisch onderzoeker WOII) en Jard van der Lugt (TU Eindhoven). In het najaar van 1933 nemen professor George van den Bergh en de Duitse ambtenaar George Flatow het initiatief tot de oprichting van opleidingskampen in Nederland voor gevluchte Joodse jongeren. Te beginnen met het Werkdorp Nieuwesluis.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2021 | | pagina 8