Verdwenen winkels in Slootdorp (2) L politieman uit dat beste bos- Gilles Versluis moet voortaan thuisblijven Achttien jaar lang reed Gilles Versluis in zijn invalidenwagentje door de Wieringermeerpolder. Weer en wind en het kan in de vlakke polder waaien! trotseer de hij om langs de deuren te gaan met zijn tabakshandel. Ook op de Mlddenmeerse beurs was hij elke woensdag een trouwe bezoeker. Hij is nu niet langer in staat te blij ven venten. Het is in de heer Ver sluis te prijzen, dat hij, zijn han dicap ten spijt, steeds trachtte in eigen onderhoud te voorzien. Hij hoopt nu dat zijn vele klantenlijn winkeltje aan de Kerkstraat 4' te Slootdorp zullen weten te vinden, Na zoveel jaren van trouwe dienst heeft hij dat wel verdiend. Aan de Kadeweg heropent de Groene Vakwin- kel haar deuren op 4 maart 2006. De winkel is onderdeel van de CAV. Veel agrariërs én parti culieren weten de weg te vinden naar deze ruim gesorteerde winkel. Deze zaak heeft zijn oor sprong als Coöperatieve Aankoop Vereniging (CAV) en bestond al voor WOII. De winkel en het bedrijf zijn in 2011 verhuisd naar de Stek te Wieringerwerf-Zuid. r- H.STRUIK I LANDBOUWSMEDERIJ TELEFOON 18 Laatstgenoemde neemt in i960 de zaak van zijn vader over. In 1985 wordt het één bedrijf aan de Stek in Wieringerwerf. Het schilderbedrijf van Ton Mulder is de laatste middenstander van het pand. Aan de Langeweg 93 zijn in 1949 werknemers van A.S. Schiere uit Wieringerwerf bezig om een bloem- en boomkwekerij aan te leggen. In 1950 gaat dat bedrijf open. Het draagt de naam ‘Klein Boskoop.’ Reacties bij deel 1. De uitbater van de levens-mid- delenzaak op Brink 50 heette Boot (niet Boots). Het gebouw van Van Leeuwen aan de Kruis straat is ook nog als school in gebruik geweest. Hartelijk dank aan onze oplettende lezers. Bronnen Boek Wording en opbouw van de Wieringermeer. Artikelen en advertenties Wieringermeerbode. Vraaggesprekken met middenstanders en (oud) inwoners Slootdorp. In Kerkstraat 65 start Hendrik Struik in 1934 een winkel met kachels. Ook zogenaamde pe- troleumvergassers biedt deze ondernemer aan. De winkel is annex een kleine smederij. Paar den voorzien van nieuwe hoeven is in die ja ren een belangrijke bron van inkomsten. Ook Fergusons tractoren levert Hendrik Struik. Het is een sterk familiebedrijf. De zonen Gerrit en Adri zijn opgegroeid met het vak en beginnen zelf een zaak. Gerrit in Wieringerwerf en Adri in Slootdorp. Allerlei planten, bloemen en struiken worden er gekweekt en verkocht. In september 1950 houdt een Wieringerwerf een drietal aan sen bloemen bij zich draagt. Meegenomen bij de kwekerij van Schiere. De boete is 40 gulden of 20 dagen zitten en de 130 gestolen bloemen moeten vergoed worden. Waarde 11 gulden! In 1974 neemt N. Schip pers het vernieuw de bedrijf over van Schiere. Bloemen magazijn Schipper houdt het 15 jaar vol. Hierna starten Ria Lombaard en Nel Arendse-Zui- dema in 1989 een bloemenzaak. Na drie jaar stoppen de dames en is Langeweg 93 geen winkel meer. Gilles Versluis is een bekende ta- baksventer in de jaren 50-60 in de Wieringermeer. Vanuit de Kerk straat in Sloot- dorp gaat Gilles in zijn invaliden wagentje de deu ren langs in de polder. Wind en weer trotseert hij. Na 18 jaar venten gaat het niet meer en opent hij voor zijn klanten een tabakswinkeltje in Kerkstraat 4. Versluis is echter beperkt in zijn handelen en dat leidt ertoe dat het winkeltje helemaal aangepast wordt. Bre de deuren, geen drempels, lage lichtknoppen. Wanneer Gilles gestopt is, is een vraagteken. 29ste jaargang 2021/3 nummer 90 Fa. STRUIK LANDBOUWMECHANISATIEBEDRUF Slootdorp - Wieringerwerf ERKEND LANDB0UW-MECHANISAT1E BEDRUF SMECOMA

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2021 | | pagina 57