Eerste bakker in de W.-meer gaat zaak sluiten |MH lijp' - W 1 ÏS Verdwenen winkels in Slootdorp (2) Stoelmatterij De Rietwinkel 29ste jaargang 2021/3 nummer 90 De laatste winkel op de Brink is nummer 62. Maar wel een echte volhouder want vanaf 1932 tot op heden is het altijd winkel gebleven. Daar zijn echter wel heel wat verschillende zaken in gevestigd geweest. Na 31 jaar gaat de heer C. Koorn zijn bakkerij aan de Brink te Sloot dorp sluiten. Hoewel zij de „pensi oengerechtigde” leeftijd nog niet hebben bereikt, vonden de heer en mevrouw Koorn toch de tijd geko men om het wat kalmer aan te gaan doen. De klanten -zullen voortaan worden bezocht door het bakkersbedrijf D. de Jager aan de Prins Bernhardweg te Slootdorp, de familie Koorn blijft voorlopig nog in de bakkerij aan de Brink wonen. Op 2 oktober 1932 vestigde Koorn zich in wat toen Sluis I genoemd w.rfi Drie laar was hij daarvoor Tussen 1981 en 2000 zitten de volgende onder nemers op Brink 62. Roodzant (met SRV-wa- gens), ’t Broekenpandje van Dolf Beekman, minimarkt Kolkman, Chinees afhaalrestaurant Malang, Food on Wheels, snackbar de Smul paap, Fitnesscentrum Hans Cinjee, Sport en Fitness van John Teling, snackbar Jerommeke van Dam en slijterij Sus Antigoon. U begrijpt natuurlijk: allen voor een beperkte tijd. Kennelijk is er een wijziging in het bedrijf dat met Leeuwenkamp werd gevoerd, gekomen. De tijd staat niet stil want dit bedrijf is een modern doorsmeerstation geworden dat aan alle wettelijke eisen voldoet. De zaak is meer en meer veranderd in een soort garage. In 1957 neemt Arie de Haas het be drijf over. De garage blijft bestaan tot mei 1962. Dan komt er een nieuwe eigenaar, P. van Bohemen uit Espel in de Noordoostpolder. Van Bohemen woonde echter voordien een poos aan de Kooltuinenweg. Hij gooit het roer om. De garage verandert in een sme derij annex handel in landbouwwerk tuigen. Ruim 20 jaar draait de ‘win kel’ daar in zijn huidige vorm. De laatste middenstander op Brink 60 is Gerrit Doornbos. Op 1 januari 1984 is hij de eigenaar en zet het werk van zijn voorganger voort. Tot 1 januari 2020 wordt het pand als zodanig ge bruikt. Nu is het woonhuis en zit de fa. Doorn bos aan de Prins Bernardweg 3A. Bakkerij ‘De Koornschoof’ van Cornelis Koorn start op deze locatie op 8 oktober 1932. Hij was de eerste bakker in de Wieringermeer. Een ech te pionier dus. Het adres was toen Sluis I. Het is hard werken in die eerste jaren. Er wonen nog weinig mensen; een dikke boterham zit er nog niet in. Koorn gaat met transsportfiets en ‘kriel’ (mand) rondes door de polder, waarbij hij kana len moet oversteken. Op een dag gaat het mis en valt hij in het water. Een schippersvrouw redt hem. 31 jaar is Koorn bakker geweest in Slootdorp. In 1963 neemt hij afscheid en draagt zijn clientèle over aan bakker De Jager van de Prins Bernard- weg. IJzerhandel Wil van Wieringen is de volgende middenstander op dit adres. Hij doet in ‘Doe- het-zelf’ materialen tot de tachtiger jaren.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2021 | | pagina 54