Sterkste man van de Wieringermeer Frans Juurlink overhandigt Zeno Gompelman de winnaarstrofee. Het publiek genoot, de kermis draaide volop en de organisatoren keken terug op een geslaagde wedstrijd. Frans Juurlink won deze eerste wed strijd met een flinke voorsprong. Tweede en derde werden Nico Gouwenberg en Peter van ’t Veen. Totaal waren er tien deelnemers. Laatste sterkste man In 1987 werd voor de zevende maal op rij tijdens de kermis dagen in Wieringerwerf de sterkste-manwedstrijd gehou den. Nieuwe winnaar In augustus 1984 plaatsten tien deelnemers zich middels een voorronde voor de finale. Die werd traditioneel op vrijdag gehouden. De wed strijd bestond uit zes onderdelen: autobandgooi- en, kruiwagenrace, boomstamsjouwen, gewicht trekken, biervatensjouwen en een Mercedes voorttrekken. Voor de finale was een speciale presentator uitgenodigd in de persoon van Will Luikinga van omroep Veronica. In het verslag in de Wieringermeerbode stond een kritische noot. ‘Toch zullen velen Roel Zonneveld node hebben gemist, omdat Will ondanks dat of misschien wel doordat het zijn dagelijks werk is, niet in de schaduw kon staan van Roel, die zulks geheel zonder cliché grappen pleegt te presenteren. Mogelijk is de or ganisatie hierdoor een ervaring rijker geworden.’ Deze vierde editie bracht een nieuwe win naar: Zeno Gompelman. Zeno bleek geen eendagsvlieg, want hij won ook de wedstrijden in 1985 en 1986. Opnieuw was er een drievoudig winnaar die de trofee mocht houden. Trilogie In 1983 presteerde Frans Juurlink het voor de derde maal in successie om de titel te winnen. Hij mocht de wisselbeker voorgoed houden. De organisatie had opnieuw de sterkste man van Nederland uitgenodigd om te jureren en een demonstratie te geven. Dat was Simon Wulfse, een krachtpatser van jewelste, hij was in 1983 de sterkste man van Europa en derde van de wereld. Het publiek genoot voor het derde jaar op rij van deze manifestatie. Op het erepodium stonden naast Frans (1), Tonny Woudstra (2) en Jaap van der Beek (3). De tweede winnaar Toen in augustus 1982 de kermis weer gehou den zou worden, mocht de ‘Sterkste man-com- petitie’ niet ontbreken. Iedereen rekende erop na zoveel enthousiaste en positieve reacties in het vorige jaar. En dus vond op het gazon van de Brink in Wie ringerwerf op een mooie vrijdagavond de twee de titelstrijd plaats. Er waren enkele nieuwe onderdelen, zoals een race met zwaarbeladen kruiwagens en het transporteren van vier zware biervaten naar een platte wagen. Het telefoon scheuren was gebleven, evenals het autoband gooien. Na het optellen van alle punten kwam Hans Vink als winnaar uit de bus, gevolgd door Frans Juurlink en Nico Gouwenberg. Maar de titel ‘Sterkste man van de Wieringermeer’ zou Hans Vink later afgenomen worden: hij kwam niet uit de Wieringermeer. Dus werd Frans Juurlink voor de tweede maal kampioen. Er hadden zich acht deelnemers opgegeven. 29ste jaargang 2021/3 nummer 90

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2021 | | pagina 50