Sterkste man van de Wieringermeer Laurens van der Vaart Peter van Veen in 1985. Stoere mannen, gigantische krachtinspanningen en drommen enthousiaste toeschouwers. Het waren in de jaren 80 de ingrediënten van de succesvolle titelstrijd ‘Sterkste man van de Wieringermeer’. Van 1981 tot 1987 werden deze wedstrijden in augustus ten tijde van de kermis in Wieringerwerf gehouden. Een terugblik na veertig jaar. Historisch Genootschap Wieringermeer De eerste wedstrijd telde twaalf deelnemers. Stuk voor stuk stoere mannen uit de Wieringer meer die hun beste beentje voorzetten. Staven ijzer van 12, 14 en 16 mm in de nek buigen, tele foonboeken in 1 minuut verscheuren, een auto optillen waarbij het gewicht steeds verzwaard wordt, met gestrekte arm een accu voor je hou den, autoband ver werpen, een halter in een mi nuut een aantal keren tillen en een beladen auto over een aantal meters trekken. De wedstrijdon- derdelen werden deze eerste wedstrijd door Dolf van der Veldt van commentaar voorzien. Drommen toeschouwers kwamen, een paar rij en dik opgesteld achter de dranghekken. Twaalf man Zo kreeg de kermis in Wierin- gerwerf een enorme impuls in augustus 1981. De sterkste man van Nederland, Gerard Duprie werd uitgenodigd om het start schot voor de verschillende on derdelen te geven. ‘Het was ook een heel andere tijd. Je bedacht iets en ging er mee aan de slag. Zoals bijvoor beeld het scheuren van telefoonboeken. We haalden ze overal vandaan. Of een oude auto die nodig was, via via kwam die er. Geen gedoe met vergunningen, veiligheids voorschriften of in te leveren plannen. We hadden een orga- nisatiegroepje met Jaap Zwaan, Jack Buning, Jan Haakman, Jan Bruin, Hans Snip, Pieter Groen land, Minus Zeinstra (voorzitter jury) en Tiny Hofstede. Op een maandagochtend zit ik bij Piet en José Bil aan de koffie met de vraag ‘Hoe is het alle maal ontstaan?’ De voormalige uitbaters van de Marianne Bar in Wieringerwerf waren nauw betrokken bij deze competitie. ‘Het is spontaan ontstaan in de kroeg. Een aantal vaste klanten begon er over. De een zegt dit, de ander dat en ondertussen groeide het enthousiasme om het echt uit te voeren’, aldus Piet en José. 29ste jaargang 2021/3 nummer 90

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2021 | | pagina 49