de vergetelheid ontrukt Hulp Kleding (ver)maken Smokkelen Joodse Kinderen Coördinerende rol geallieerde Engelandvaarder Leiderschapspositie Spionage Coderen, afluisteren 29ste jaargang 2021/3 nummer 90 Illegale pers (productie) Illegale pers (verspreiding) Bonnen- /voedselverspreiding Administratief werk Vervalsing Gewapend verzet Huis als opslagplek Pilotenhulp Verpleging/verzorging Op 4 mei 2021, rond de Nationale Dodenher denking, schonk de NOS voor de eerste keer ruime aandacht aan verzetsvrouwen. de een verzet. Hulp aan in zijn optiek aan onderduikers overig Loe de Jong, de bekendste historicus van Tweede Wereldoorlog, schreef daardoor 1 ‘mannenversie’ van oorlog en onderduikers bijvoorbeeld was ‘geen verzetsdaad’. De weinige vrouwen die wel de geschiedenisboeken haalden, zoals Hannie Schaft, waren vrouwen die ‘echte’ (lees: manne lijke) verzetsdaden pleegden. Verzetsvrouw Elizabeth Lindenbergh aan Marjan Schwegman, oud directeur van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies spreekt zich al twintig jaar uit voor inclusieve geschiedschrijving van WOII. Het NHA kreeg na een oproep 1200 namen van vrouwen die verzetswerk deden in Noord-Hol- land. Mart van der Wiel (NHA): ‘Het is een wat wrange constatering: we zijn aan de late kant. De nog levende verzetsvrouwen zijn op twee handen te tellen. We hebben geen tijd te verlie zen. Iedereen met een verzetsmoeder, -tante of -oma: stof de familiearchieven af en schrijf deze vrouwen de geschiedenis in.’ Persoonsbewijzen, bonnen en andere documentatie Uitvoeren aanslagen, liquidaties, sabotage Aanbieden huis of kantoor voor spullen van verzet Coderen, telegraferen, radio bedienen (bij telefooncentrales werkten vrouwen) Vervoeren geallieerde piloten Hulp aan ondergedoken gewonden en zieken Schrijven kopij en taken in de productie van pamfletten en kranten Verspreiden van pamfletten, kranten, overige teksten Achterhouden en verspreiden van bonnen en levensmiddelen Typewerk, boekhouding, correspondentie, voorradenbeheer, etc Foto’s maken, rapport uitbrengen, contact met geallieerden, ook Russen Logistiek en logies onderduik VORMEN VAN ACTIEF VERZET, DOOR MEISJES EN VROUWEN bron: Noord-Hollands Archief Woon-/slaapplaats, valse papieren; Joods, verzet, kinderen en volwassenen Regelen adressen, valse persoonsbewijzen, geld, goederen, transport Vergemakkelijken van onopvallend transport van papieren, goederen, etc Smokkelen van Joodse kinderen en/of elders veilig onderbrengen Coördinatie verzet: plannen, huis aanbieden, contacten onderhouden Bezet gebied verlaten voor persoonlijke bijdrage aan strijd Aansturende rol in een verzetsgroep, strategie en tactiek bepalen, uitvoeren

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2021 | | pagina 45