de vergetelheid ontrukt Oorlog, óm Helder, 29ste jaargang 2021/3 nummer 90 gewicht van inwonend bij ze bij De Tyranny verdryven, 1940 - 1945. Verzetsherdenkingskruis, uitgereikt aan Elizabeth P. Ingier - Lindenbergh in 1984. Verzetsvrouw Elizabeth Lindenbergh aan den Minister van voor indienstneming De ondergeteekenden de Militaire Commissaris hierna te noemen de Militaire Commissaris, ten deze handelende namens en wonende te. hierna te noemende aangestelde, verklaren te zijn overeengekomen als volgt ARTIKEL 1. vanO. Mei 1944 (Staatsblad No. E. 33) tijdi genomen teneinde als zodanig werkzaam te zijn ten Elizabeth kwam wederom in dienst bij de ge meente, in februari 1947 benoemd als de eer ste vrouwelijke ambtenaar van de burgerlijke De aangestelde wordt met ingang voet van het Koninklijk Besluit van 16 als behoeve van het Militair Gezag. de Graaf op 17 april bereikte kort daarna ook Bep. ‘Ik ben op zijn begrafenis in Bennebroek geweest, lopend en op klompen! Ik vond dat een gênante vertoning, maar ik had geen knappe schoenen meer.’ De bestuurders van de Wieringermeer vergaten Bep niet na de bevrijding. De Adviescommissie (tijdelijke gemeenteraad) deed op 15 mei 1945 de aanbeveling voor ‘aanstelling van mejuf frouw E.P. Lindenbergh tot ambtenaar van de burgerlijke stand’. Bep zat toen al op een admi nistratieve functie bij het Militair Gezag (MG) in Den Helder. Daar was ze binnengeloodst door de beroepsmilitair Jacobus Hoekstra die zij in de winter van 1944 - 1945 in de polder ontmoet had. Onder de schuilnaam ‘Koos’ gaf hij leiding aan de 60 man ondergrondse Stoottroepen. De vonk was in die wintermaanden overgeslagen. Voor Elizabeth was de relatie serieus: ‘Wij zou den trouwen.’ Na vier maanden - het MG-dis- trict Den Helder werd op 1 september opgehe ven - keerde Bep terug naar huis en Koos werd overgeplaatst naar Zuid-Holland. In de loop van 1946 vertrok hij naar Nederlands-Indië. ‘Ik kwam nog een poosje bij gezin en minister Mansholt thuis in Wassenaar, correspondeer de met Koos en met zijn moeder in Schiedam. Maar onze relatie is doodgebloed.‘ De spanning van 3 jaar verzetswerk eiste zijn tol. Lichamelijk was Elizabeth na de oorlog ern stig verzwakt. Bep: ‘Ik woog in 1946 nog maar 27 kg en moest in Alkmaar naar het ziekenhuis om aan te sterken tot ik weer op een 40 kg zat.’ Terug in Slootdorp en ARBEIDSOVEREENKOMST van burgerpersoneel door den Chef van den Staf Militair Gezag. haar ouders aan De Brink, kwam graag langs mevrouw Meeuwsen. Die smeerde al tijd, speciaal voor Bep, een extra be schuit met suiker. Op de wekelijkse Beurs in Hotel Smit had ze een bijbaantje als te lefoniste. ‘A. Blaauboer wilde dat ik naar Zwolle kwam, waar de Directie zat, hij had vertrouwen in mij maar ik ging niet. De oorlog had mijn onbevangenheid verpest, hulp bij de verwerking kreeg je niet. Onderling spraken we niet. Ook ik hield het voor me. Nog lange tijd daarna zocht ik, om me veilig te voelen, in openbare ruimtes een muur op, altijd zocht je dekking in de rug.’ op den

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2021 | | pagina 43