Canon van de Wieringermeer al Geschiedenis van de polder in Bronnen: www.archeon.nl Artikelen op Wikipedia.nl over het Neolithicum. Tijdschrift Historia, diverse nummers. Wat ons mensen nu, levend in de 21ste eeuw kan bezighouden, is het feit dat hier op onze bodem en al duizenden jaren geleden mensen rondlie pen, of varend in kano’s. Mensen die leefden van wat het water, het land, de natuur hen te bieden had. Het zijn verre, verre voorvaderen en -moeders van ons. De gevonden boomkano (3300 jaar v.Chr.) uit het Dijkgatbos is daar een bewijs van. Het is één van de oudste kano’s die in Nederland gevonden is. een tijdlijn verbeeld. Bezoek het Genootschap, open op zaterdag. Geestelijk leven Dit trechterbekervolk hield er al een wereld beschouwing op na, noem het godsdienst. Dit Of er ook contact is geweest met andere fami- lieclans? Waarschijnlijk wel. Aan de hand van bodemvondsten kon men concluderen dat er een route was van Denemarken naar Holland. De wegen liepen langs rijen grafheuvels. Het is mogelijk dat een groter wegennet heeft bestaan, naar Polen en Zuid Duitsland. Het wiel kende men al wel; in Polen is een trechterbeker gevon den met een wagenwielmotief. Misschien was er ook (ruil)handel, evenals kustvaart. leidt men af aan de vele vondsten van graven, grafheuvels met toebehoren. Wie een graf maakt voor zijn medemens en in dat graf ook nog gereedschap, sieraden en voedsel legt, moet haast wel de overtuiging hebben dat er na dit leven een vervolg, een nieuw leven wacht. Volkeren die leven van de jacht en de oogst van planten en vruchten, zijn geneigd vooraf of fers aan diverse goden te brengen in de hoop op succes. Dit zien we overal ter wereld. Daar na komen de offergaven uit dank voor oogst en vangst. Details over de levensbeschouwing (of geloof) van het Trechterbekervolk kennen we tot op heden niet. Specialisten gaan er vanuit dat mensen zielen en geesten toekenden aan mensen, dieren, ste nen en planten. Donder en bliksem, de zon en de maan speelden ook een rol. Kijk naar de be roemde Stonehenge in Engeland, ook uit deze tijd daterend. De vondsten van bijlen enz. in waterrijke plekken zoals in moerassen, zien experts als offers. Zelfs de zogenaamde veenlij ken worden als offers gezien. Want naast die ren werden ook mensen aan de goden geofferd. Hoe en waarom precies is niet bekend. Maar dat het gebeurde is niet vreemd. Ook in het Oude Testament in de Bijbel wordt er over gerept. Ingebracht en uitgelicht stukken uit de steentijd Circulair Geleidelijk aan veranderde de leefwijze van het Trechterbekervolk. Men ging gewassen telen, zoals emmertarwe, de oervorm van de heden daagse harde tarwe. Gist was onbekend, zuur desem in het begin ook, maar men kookte wel pap en wist ook dat wanneer deze in afgekoelde vorm gebakken werd het een smakelijke meel koek opleverde die lang houdbaar was. Probeer het maar eens! Nu noemen we hun leefwijze duurzaam en cir culair. Niets werd weggegooid. Van bot en hoorn werd gereedschap gemaakt, zelfs zoiets fijns als naalden. Huiden waren voor kleding en de slaapplaats. Varkens en honden aten de restjes. Uit het bos werd niet meer meegenomen dan nodig was. Textiel werd in het begin gemaakt van berkenbast of wilgentwijgen. Brandnetel en vlas volgden later als grondstof. 29ste jaargang 2021/3 nummer 90

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2021 | | pagina 38