Ik Texel lichte gronden 1 kreken en k?;elde's "«SU Een typische trechterbeker 29ste jaargang 2021/3 nummer 90 Wieringermeer kent verschillende bodemtypen: lichte gronden, veen, oorspronkelijke kreken en kwelders. Dagelijks leven De mensen leefden in familieverband onder één dak, de ruimte was redelijk groot. Paalga ten hebben bij opgravingen uitgewezen dat de gebouwen ca. 8 bij 35m. maten, met een hoogte van 5 meter. De huizen, gemaakt van hout, leem en riet, bo den plek aan mens en dier. De kindersterfte was zeer hoog, zodat de gezinnen niet groot waren. Botresten vertellen dat deze mensen gemiddeld 1.65m lang waren. De gemiddelde leeftijd was 35 - 40 jaar. Maar met een grote kindersterf te wil dat ook zeggen dat sommige mensen 60 jaar of ouder werden. In het begin van de Steentijd periode leefden de mensen, net als hun voorgangers, van jagen en verzamelen. De bossen waren echte voedselbossen. Ze bewogen zich als nomaden: achter de kudden grote gra zers aan. In de winter trokken ze zich terug op hun basis. Met zoveel water om zich heen werd er ook veel gevist. dween het land onder water. Het trechterbeker- volk arriveerde in een waterrijk landje. Er was voedsel genoeg. Als we op het kaartje kijken is te zien dat de Noordzeekust aan het begin van de Steentijd ver weg was. Toen gaandeweg de tempera tuur en het klimaat veranderden, ontstond meer veen, een zachte laag op het zand. Bij stormen sloe gen hele stukken veen weg en ver- Tienduizend Geleerden hebben uitgerekend dat er in deze tijd in heel Nederland ongeveer 10 duizend mensen leefden. Dat is minder dan er nu in de Wieringermeer wonen. Waar ze hun nederzet ting bouwden, hing af van de aan wezigheid van voedsel. In de kop van Noord Holland was sprake van een uitgebreid kustlandschap; vol kreken, veengebieden, moerassen en zandruggen. Bij de vroegste sporen van bewoning, gevonden bij Slootdorp, ging het om een zo genaamd zomerkamp. Men trok achter de kuddes herten, runderen etc. aan. Op een en dezelfde plaats blijven en landbouw bedrijven be stond hier nog niet. Ingebracht en uitgelicht stukken uit de steentijd V f**~J“5*r I -

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2021 | | pagina 37