Ingebracht en uitgelicht Stukken uit de steentijd Marieke Roos Historisch Genootschap Wieringermeer Hoe oud of nieuw de voorwerpen in de vitrine zijn, is niet te zien. Vuursteen is er in diverse kleuren. Rode en bruine vuursteen wordt al duizenden jaren gevonden in Zuid-Limburg. De steen is daar zo’n 145 tot 66 miljoen jaren geleden afgezet in kalksteen. Limburg was in die tijd bedekt door een ondiepe tropische zee. Latere bewoners bikten de knollen vuursteen uit de kalksteen, de eerste mijnbouw ooit. ‘Onze’ stenen komen daar niet vandaan. Grijze en zwarte vuurstenen zijn tijdens de ijs tijd meegebracht door gletsjers uit Scandinavië. Dat was 100 duizenden jaren geleden. Vuur steen dankt zijn naam aan het feit dat er vonken ontstaan wanneer de steen tegen ijzer of pyriet wordt geslagen. Maar voor vuur maken waren er andere technieken. Het was een volk met een groot verspreidings gebied, de trechterbekers werden tot in het oosten van Polen gevonden. In het westen tot in Engeland. De makers leefden hier tussen 4300 (anderen zeggen 4900) en 2750 v.C. Bo vengrondse souvenirs van dit volk zijn de hune bedden (graven). Ook in Slootdorp zijn resten van een hunebed gevonden. Of het echt om een hunebed gaat is niet helemaal duidelijk. Het Genootschap bezit enkele vuurstenen voorwerpen. Gave exemplaren, ooit gebruikt als bijl of hamer en opgegraven op verschillende plekken in de Wieringermeer. Nu we be gonnen zijn met een Canon van de Wieringermeer, een tijdsbalk met onderwerpen uit de geschiedenis van de polder, is hier een verhaal uit het begin, de prehistorie op zijn plaats. Trechterbekervolk In deze contreien is tijdens het bouwrijp maken van de polder veel aardewerk gevonden. Het meeste was wel kapot, helaas. Bij de reconstruc tie van scherven tot een pot, of bijna een pot, bleek het soms te gaan om een zgn. trechter- beker, gebakken uit klei. De makers van deze potten werden het Trechterbekervolk genoemd. Voor de mensen die leefden in blok 1 van onze tijdsbalk (komt dat zien!) was vuursteen mak kelijk te bewerken; met een gerichte slag sloeg men er een stuk af. Met harder materiaal kun je het polijsten. Experts vertellen dat deze werktuigen, want dat zijn het, gemaakt en gebruikt zijn door volkeren uit de Steentijd, ong. 5000 tot 2000 jaar voor Christus (v.C.). De werktuigen in onze vitrine dateren uit deze tijd. Het kleine voorwerp is een mesje, of schrapertje. Het grotere is een bijl, maar ook een hamer. Er zat een houten steel in. Door wie werden ze gebruikt? 29ste jaargang 2021/3 nummer 90

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2021 | | pagina 36