Straatnamenrubriek: Dr. Sicco Mansholtstraat Rc8. no3125 34 29ste jaargang 2021/3 nummer 90 een snelle denker. 17 januari 1938 stapten de echtelieden in een heuse huwelijksboot: een woonark lag afge meerd in de West-friesevaart. In mei 1938 volg de de overstap naar Fletum. Bezetting en verzet Mansholt keerde zich vanaf het begin tegen de Duitse bezetter. In november 1940 schreef hij aan zijn ouders: ‘Wat er met de Joden gebeurt en staat te gebeuren is verschrikkelijk.’ Fletum werd een veilige haven voor (tijdelijke) onder duikers. In augustus 1941 konden twee joodse Werkdorpers, Gerd Laske en Joseph Steinhardt, zich nog legaal inschrijven op H33. En er was tijd voor vertier. In de strenge winter 1941-1942 was Mansholt animator en beoogd voorzitter van de IJsclub Wieringermeer. Maar de oprich ting op 22 januari 1942 viel samen met de Elf stedentocht, die ging voor. Na 1942 werd de situatie grimmiger, het aantal onderduikers groter. Een broer van Henny, Han Postel, verbleef vanaf voorjaar 1943 permanent op Fletum. Bij razzia’s in Middenmeer verdwenen ‘leerlingen’ van de avondschool soms met tien man tegelijk in een hol gegra ven onder de akkers. Sicco verzamelde inlichtingen, verspreidde illegale bla den, stuurde voedsel via het netwerk Natura naar het verzet en onderduikers in de grote steden. In augustus 1944 bracht een gedropt agent uit Londen een filmblik mee met beelden van de invasie van Geallieerden in Normandië, in juni 1944. Het bekijken van de film voordat deze naar Vught werd gesmokkeld was voor allen een ‘emotio neel moment’. Hoe lang nog? De organisatie van illegale voedsel- en wapen transporten per schip werd in de laatste oorlogs winter een gezamenlijke klus van Mansholt en Adrie de Graaf. De benodigde papieren waren afkomstig van zijn neef Stefan Louwes, topman Mansholt was intelligent, Soms ook een flapuit. Mevr. M. Kesselaar - Verplakken memoreerde Mansholt in 1939. Op de avondschool betitelde hij ‘onze Koningin met de naam van een te duur wijf.’ In de zomer van 1940 instrueerde hij een arbeider: ‘Sla hiermee eerst de kop van Hitler af, dan krijgen je van mij deze zeis.’ De man bleek een verklikker van de Duitse Wehrmacht. Foto: Archief HGW. Fletum, Hoornscheweg H33 Een ‘Boeren Credietvereniging’ slaagde wel. Zo kwam voor Jan Schut een pachtkavel van 12 ha binnen bereik. Henny en haar dienstmeisje hadden het druk met bezoek en logees: mensen van allerlei plui mage waaiden aan op Fletum. Van partijgeno ten tot ‘een Frangaise die sociaal werk studeer de, een zioniste die medicijnen studeert en het Jodenkamp wil bekijken en Govert de Clerq uit Heemstede die van zijn vrouw wil scheiden.’ Avondschool In de beginjaren ging het voor ieder boerenge zin om keiharde pioniers- arbeid. Ook voor de jonge Sicco Mansholt. Hij werkte in het sei zoen vooral ’s nachts, arbeider Jan Schut werkte overdag. In zijn omgeving kreeg hij de bijnaam ‘Vlugvlug’, want Mansholt was veel onderweg naar zijn sociale en politieke activiteiten, in de Wieringermeer en elders in het land. In het dorpshuis van Middenmeer organiseerde hij met steun van vakbond NVV de Arbeiders Avondschool. Januari 1938 meldde Sicco per brief aan zijn ouders dat hij nog ’60 reken- en taalschriften moet nazien voor de les van mor genavond.’ Mansholt zette zich, samen met meester Aalders en anderen in voor arbeiders- boerderijtjes van één ha, zoals in de Landar- beiderswet (1918) was omschreven. Dit project kwam niet van de grond. Na»; noerenorodistvercenibliiê Adm: liocrnsohewcg II 53. lerUh’erEcor. Bestuur: *L* ü'Ujhol't* ajIc -oven* Aard en doel: riot verat-okkon ven orodlct cian Irlelrr- roeren In de >iloi'ini,e:.cieor. Aangesloten bij: Erkend op: 8 'ei 1941* Aantal leden per 1.1.40 Aantal leden per 1.9 40

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2021 | | pagina 28