Straatnamenrubriek: Dr. Sicco Mansholtstraat de ‘Rijks Torum in de Westpolder. Bron: voermanahder.com Binnen de SDAP werd Sicco Mansholt al vóór WOII als dé landbouwspecialist gezien. Hij ge noot veel gezag binnen en buiten de partij inrichting en exploitatie van de ‘Zuid-Westpol- der’. Hij pleitte o.a. voor een gedeelte met grote kavels van 70ha. In de Wieringermeer bekend geworden als de ‘Mansholtkavel’. Sicco Mansholt ging in Deventer naar Middelbare Koloniale Landbouwschool’. Toen hij 21 jaar oud was kwam hij via zijn neef Stefan Louwes terecht bij een instituut voor landbouw onderzoek. Het werk beviel niet maar hij zou er zijn scher pe gevoel voor cijfers aan over houden. Nog iets belangrijks: Sicco maakte daar een aanzet voor ‘regeling en ordening van de landbouwproductie’ mee. Niet wetend dat dit later zijn levenswerk zou worden. Nederlands-Indië In 1934 vertrok hij naar Java en kreeg daar als jongste employé verantwoordelijkheid over 200 ha theeplantage en 400 arbeiders. Hij hield het nog geen twee jaar vol. De rigide koloniale ge zagsverhoudingen stonden hem tegen, hij voel de zich eenzaam. Via brieven van van het thuis front was Sicco uitstekend op de hoogte van de landbouw- en economische ontwikkelingen in Nederland. Direct na terugkomst ging hij verder met uit werken van zijn landbouwpolitieke ideeën. Niet vies van zware arbeid ging hij begin 1936 als landarbeider aan de slag, o.a. bij zijn broer Derk aan de Molenweg. Bij familie Poot, Brug straat 21 in Middenmeer had hij een kamer ‘op het oosten met ruim uitzicht op de kwekerij van Staatsboschbeheer’. Voor een pachtcontract moest Sicco op zoek naar een vrouw. Henny Postel uit Lochem, dochter van de directeur van een leerfabriek al daar, kwam in beeld na een hint van zijn tante Theda Mansholt. Henny was een van haar leer lingen aan de opleiding tot huishoudlerares. Die achtergrond was een pre richting de Directie. Henny zou nuttig werk kunnen doen voor de vrouwen in de polder. Bij hun verloving voor jaar 1937 was Henny 23 jaar en Sicco 28 jaar. Eind september volgde het goede nieuws: aan de Hoornscheweg (nu Cultuurweg) onder Mid- denmeer was een kavel van 56,48ha beschik baar. Woonark Na terugkeer uit Indië meldde Sicco zich, op aanraden van zijn vader, bij de Directie van de Wieringermeer. 29ste jaargang 2021/3 nummer 90

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2021 | | pagina 27