Dr. Sicco Mansholtstraat Straatnamenrubriek: Dr. Sicco Mansholtstraat Si Anita Blijdorp. Met dank aan Ina Hoogenbosch-Glas Historisch Genootschap Wieringermeer Mansholt (1842 - 1921). Zijn ouders zagen zich gedwongen Torum te verkopen omdat de hypo theek die nodig was om broers en zusters uit te kopen onverantwoord hoog was. Het gezin streek neer in Glimmen, bij Haren. Inpoldering Zuiderzee Sicco volgde in de stad Groningen de HBS, spij belde veel en bleef tot twee keer toe zitten. Hij wilde boer worden, net als zijn oudere broer Derk die al in 1931 naar de Wieringermeer toog en daar eerst als arbeider in de greppel stond. Was opa Derk Roelof Mansholt (1842 - 1921) ooit fel tegen, voor vader Bertus was inpoldering van de Zuiderzee juist een stokpaardje. Achter de schermen hield hij zich intensief bezig met Sicco Leendert Mansholt werd op 13 september 1908 geboren in de Westpolder, nabij Vierhui zen. Zijn wieg stond op hoeve Torum, een groot landbouwbedrijf op 110 ha vruchtbare klei grond. Zijn ouders - Lambertus Helbrig Mans holt (1875 - 1945) en Wabina Andreae (1874 - 1966) - waren politiek en maatschappelijk actief in de sociaaldemocratische beweging. Een zet- meier (bedrijfsleider) deed de boerderij. Op To- rum waren vaak politieke bijeenkomsten maar er werd ook gemusiceerd, een nogal ongebrui kelijke combinatie in boerenkringen van die tijd. In het gezin waren vijf kinderen. Sicco was het tweede kind, hij had een hechte band met zijn ouders. Toen Sicco veertien jaar oud was, stierf de eigenaar van Torum, opa Derk Roelof In 1997 wees de gemeenteraad de naam Dr. Sicco Mansholtstraat toe aan Wieringerwerf. In een hoek waar meer straatnamen herinneren aan Wieringermeerders van naam en faam. Sicco Leendert Mansholt hoort hier zeker bij. Ook in deze rubriek. Maar wat schrijf je over een persoon - bij leven boer, verzetsman en politicus - aan wie al veel woorden zijn besteed? Over deze ‘grenzeloze betweter’ past hier een bescheiden stukje. Mansholt voor beginners, die zijn er steeds meer. 29ste jaargang 2021/3 nummer 90

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2021 | | pagina 26