Bi Kennismaken met: nieuwe bestuursleden om de l de van gemeld als lid en van alle boerderijen en begonnen met Jan Wouts - algemeen bestuurslid. ‘19A. Nummer 19 was de boerderij gevestigd aan de Schelpenbolweg. De A stond voor de var kensstal waar ik op 23 juni 1952 het levenslicht zag. Het geboortekaartje vermeldt: Johannes; bij de burgerlijke stand sta ik te boek als Joannes. als eerste wapenfeit een kopie de verpachtingskaart 1942 aangeschaft, met dorpen daarop ingetekend. Deze hangt nu op een mooie plek in onze woonkamer aan de Schelpenbol- weg 16. Op deze boerderij zijn mijn opa en oma als pio nier vanuit Friesland een gemengd boerenbe- drijf.Daarna hebben 9 maanden na mijn geboorte zijn we verhuisd naar Wieringerwerf. De lagere school heb ik doorgebracht op de Don Bosco school. Ik reed regelmatig mee met mijn vader op de vrachtauto die voor de LTB goederen rond bracht bij boeren in de Wieringermeer. Mijn scholing kreeg op de Dr. Ariëns Mulo in Middenmeer een vervolg. Ondertussen was mijn vader geswitcht naar de teelt van bollen. In het begin ging er nog veel met de hand, maar de opkomst van plant-, rooi en kopmachines heb ik mogen meemaken. Bij de Koninklijke Marine werd ik opgeleid tot radio-radarmonteur. Na ruim 6 jaar over de woelige baren te hebben gevaren en een half jaar voor een radarcursus in Amerika te hebben vertoefd, werd Meyvis mijn volgende werkgever. Technicus-buitendienst heette de functie. Daar waar in ziekenhuizen, laboratoria van grote be drijven en universiteiten apparatuur van mijn werkgever stond opgesteld, daar mocht ik repa raties, onderhoud en installaties uitvoeren. Ondertussen was en ben ik nog steeds getrouwd met Emmie Overtoom uit Heerhugowaard-De Noord en woonden wij eerst aan de Tjalk in Wieringerwerf. Samen hebben wij 3 dochters gekregen en inmiddels ook 2 kleinzoons. Toen malig politieman Rein Groot vroeg mij om bij de reservepolitie te komen. Ik leerde veel over wegenverkeerswetgeving. Dit bracht mij er toe een cursus rij-instructeur te gaan volgen. Dit heb ik 12 jaar gecombineerd met mijn toenma lige functie. In 2000 ben ik volledig zelfstandig als rijschoolhouder aan de slag gegaan en heb dat 18 jaar volgehouden. Ondertussen was ik in het bestuur van VVN afd. Wieringerland terecht gekomen en daar ben ik al een aantal jaren voor zitter. In 2003 verhuisden we naar de Oester, Middenmeer, waar we met veel plezier wonen. Oud klas- en buurtgenoot Hans Roelofsen wist mij te strikken voor een bestuursfunctie bij het Genootschap. Ik heb een aantal vergaderingen bijgewoond en werkgroepen bezocht. Het en thousiasme en de inzet die ik daar aantrof sterkt mij in het vertrouwen dat ik bij een goede club terecht ben gekomen, waar ik mij ook van harte voor wil inzetten. Wie weet tot ziens in de Cul- tuurschuur.’ mijn vader en moeder de boerderij overgeno men en sinds 5 jaar woon ik hier samen met mijn vrouw Maaike en onze kinderen Lukas, Yfke en Hidde. Het bestuur is een mooie groep enthousiaste en hardwerkende mensen waar ik me thuis bij voel. Allemaal zijn we nauw betrok ken bij de Wieringermeer, bij zowel de geschie denis als de toekomst. Ik probeer samen met medebestuursleden nieuw beleid te ontwikke len voor onze club. Voor ons is het van belang dat zoveel mogelijk leden helpen bij bedenken én uitvoeren van dit beleid. Mijn motivatie vrijwilliger te zijn bij de grootste club van Wieringermeer (en Hollands Kroon!) is om waardevolle en inspirerende geschiedenis de polder aantrekkelijk te presenteren en mee te geven aan onze kinderen. Onze club is bloeiend en boeiend is als iedereen een steentje bijdraagt. Ik hoop u een keer te ontmoeten bij één van de bijeenkomsten en/of activiteiten. Als u vragen of ideeën heeft dan hoor ik ze graag. Tot ziens!’ ‘r. 29ste jaargang 2021/3 nummer 90 mJ j! f’ K

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2021 | | pagina 25