Kennismaken met: nieuwe bestuursleden Marieke Roos In 2021 zijn drie nieuwe bestuursleden aangetreden. Bestuurslid Cees Kooy draait al langer mee. Vier enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten voor een bloeiende en boeiende vereniging. Historisch Genootschap Wieringermeer Cees Kooy - algemeen bestuurslid. ‘Ik ben lid van het bestuur sinds 2019. In de tijd dat ik nog in Middenmeer woonde, op de Doctor Colijn- straat en later op de Wilgenlaan, zat het Genoot schap aan de Brugstraat. Daar heb ik mij aan- Sandra van Oers-Smit - algemeen bestuurslid. ‘Ik ben geboren in 1978 op een boerderij bij Santpoort-Zuid, hier woonde ik de eerste tien jaar van mijn leven. Toen er woningbouw kwam in de Velserbroekpolder moest het agrarisch be drijf verplaatst worden, in 1988 verhuisden wij naar Assendelft. Tien jaar later gebeurde dit nog een keer, vanwe ge de nieuwbouwwijk Saendelft. Wij kwamen in juli 1998 terecht in de prachtige Wieringermeer, aan de Alkmaarseweg. Inmiddels hebben mijn broer en zijn gezin hebben daar het melkveebe drijf. Ik heb eerst twee jaar met veel plezier Roelie Schiere - Secretaris. ‘Ik woon in Sloot- dorp. In september jl. ben ik door de leden of ficieel benoemd als secretaris. Eigenlijk had ik al in januari 2021 de taken van Hans Roelofsen overgenomen. Ik heb ondertussen een jaar in de praktijk gemerkt waar ik aan begonnen ben. Het secretariaat ‘doen’ is veel meer dan vergade ringen verslaan en agenda’s maken. Er komen dagelijks mails, post en telefoontjes voorbij. Dat moet ook behandeld worden. Verder maak ik de roosters voor de gastheren en -dames, om beur ten staan zij op zaterdagmiddag klaar om gasten in onze Genootschapsruimte te ontvangen. Wie dit ook een leuke taak lijkt, kan contact opnemen met mij. Ik maak je graag wegwijs. De secreta ris regelt ook, drie maal per jaar, dat de bezorg- groep klaar staat voor het rondbrengen van de Kroniek. Dit is gelukkig een trouwe groep, maar er kan best nog iemand bij. Meldt u aan! Vele han den maken licht werk. Al met al is het secretaris zijn een intensieve maar leuke ‘baan’.’ gewerkt in de CAV-winkel in Mid- denmeer. Toen wilde ik toch wat anders, ik ben een opleiding gaan volgen voor ver pleegkundige, in het Westfries Gasthuis, nu het Dijklander Ziekenhuis. Daar werk ik nog steeds, met een aan tal jaren ertussenuit voor de kinderen. Ik ben in 2005 getrouwd met Paul van Oers en we wonen op de Noorderkwelweg in Wieringerwerf, daar broeien in de winter tulpen in de kassen. We hebben 4 kinderen: Siem, Mees, Roos en Loek. Ik heb de geschiedenis van de Wieringermeer altijd interessant gevonden. Toen ik nog kind was reden wij voor familiebezoek in het noor den altijd een stukje door de Wieringermeer naar de Afsluitdijk. Mijn vader vertelde dan en thousiast over het ontstaan van de polder. Toen niet wetende dat we er later zouden wonen. Via Fred de Vries ben ik gevraagd voor een functie in het bestuur. Inmiddels heb ik een aantal ver gaderingen bijgewoond en voel mij erg welkom. Ik zie er naar uit om mij in te zetten voor het Historisch genootschap. Tot ziens!’ 29ste jaargang 2021/3 nummer 90

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2021 | | pagina 24