Wieringermeerbode J Automobilist overleefde treinbotsing Text iel ver koop in Kreileroord Biet boven biet Mariannebar won biertapwedetrijd Verloren enj^A ^Cevondem^ffi In drie uur geen stootje! Hotel Lely m een nieuw jasje ‘Het grote middelpunt van de uitgaanswereld van Slootdorp, ho- i tel Lely, zal een veel moderner aanzien krijgen. Het bekende en t in de loop der jaren zo vertrouwd j geworden beeld van hotel Lely zal n.l. een behoorlijke verandering i ondergaan. Bij inspectie bleek dat j het meeste houtwerk van de raam- kozijnen de tand des tijds niet heeft doorstaan en dringend ver- nieuwing behoeft. Flevospeler breekt enkel i Waar moet u zijn? 29ste jaargang 2021/3 nummer 90 22-jarige Wiertngerwerver 2. 3. 4. 5. 6. 7. 16 stuks 16 stuks 11 stuks 11 stuks 7 stuks 6 stuks met trots winnaar noemen. De verdere uitslag was: J. Hoekstra A. van Oers J._ Bosma J. van Hnoyen B. Hakze E. Veenstra Doordat het echtpaar Schaaf- stra -te Kreileroord de verkoop van textielwren °P zich heeft geno men is de leefbaarheid van dit dorp weer belangrijk verbeterd. Reeds eerder kon daar het een cn ander worden gehaald, maar be halve een rits was er nog niet veel <te krijgen. Doch dat Is nu voorgoed verleden tijd. Het inte rieur ziet er leuk uit, een wand is gevuld met baby artikelen, verder Is er wol, huishoudtex'tiel, werkkle ding en ook het kïelnvak, zoals 'ga ren, spelden enz. is niet vergeten. Er is zelfs nog ruimte genoeg om het assortiment uit te breiden. Een hele opluchting voor de Kreiler- oordse huisvrouwen, die zich de laatste tijd toch moesten behelpen. Je moet maar om een naald ver legen zitten. Het is voor de bieten een-groei zaam zomertje geweest, in leder geval in de groentetuin van dhr. L. in ’t veld, aan de Alkmaarseweg 29 Middenmeer. Hij oogstte een biet van maar liefst 14 kg. jde brokstukken kruipen met enkel /een hersenschudding en wat ^schaafwonden. De treinbestuurder ’vernam pas in Behagen wat er -ge- 'beurd was. Het treinstel werd 1 slechts licht beschadigd. De auto- mofollist kon van het gebeurde geen verklaring geven. Mariannebar won blertapwedstrijd Voor het district Alkmaar werd; door het Centraal Brouwerij Kan- Hoor Amsterdam in Wervershool een Mertapwedstrijd gehouden.; onderverdeeld in teams en een-/ - j marszaken. - --- BM de teams traden twee en twintig *-1—bedrijven - - - aan en t zesèvier De R.L.E. had: dinsdagmorgen het ge- mes armbandhorloge, een tabaks zak en een bankbiljet van i 5,00. EtilloMlngen politie Middenmeer. Gevonden te Slootdorp: kaarsen standaard met kaars, dameshorlo ge en een sjaal. Verloren: oranje-brulne pet, een groene jagersjas waarin autosleu tels, fietstas en een bruine hand schoen. Inlichtingen politie Sloot dorp. De eerst© voornwedstrijd van dit seizoen is jammer genoeg een te leurstelling geworden. Deze wed strijd, waar zovelen met spanning naar uit hebben gekeken, is er een geworden met een van de slechtste vangsten van de laatste tijd. En kele vissers hebben in drie uur n.b. niet eens beet gehad! Er was slecht één uitzondering: de heer L. Bosma. Deze hypnotiseerde blijkbaar de slecht bijtende vissen en wist er 27 boven water te krij gen. Hij stak hiermee met kop en schouders boven de andere deel nemers uit en kon zich dan ook Een dezer dagen is daarom een begin gemaakt met het vervangen J van alle raamkozijnen en ramen. De houten spijlen in de ramen zullen verdwijnen. Deze werk zaamheden worden uitgevoerd door het aannemersbedrijf King- ma en zoon N.V. Het uiterlijk van hotel Lely zal dus ingrijpend ver- j anderen. Als uitgaanscentrum blijft echter alles bij het oude: aan de gezelligheid, en de sfeer hoeft i beslist niets te worden opgeknapt. Tijdens de uitwedstrijd van Fle-i ïvo tegen Texel kreeg de bekende; /Flevospeler Joop Grin een bal; "echt in zijn gezicht. Hij kwam; hierdoor zo ongelukkig te vallen dat hij eeen enkelbreuk opliep J Verzorger en trainer van Flevo vervoerden Grin naar het Lidwinaj Ziekenhuis te Den Helder waar hij.; ter verdere behandeling werd op-! genomen. j twhftlg deelnemende bedrijven, Wie -tagerwerf. Door deze fraaie., prestatie is het team van de riar.nebar ingedeeld in de finale; om de landstitel, die In Amster-: t'ani zal worden gehouden. anderen. de gezelligheid lisrt nifffe Wie in Wieringerwerf cle weg wil weten naar de belangrijkste ge- r.l-\r.zift nïni- mom’ È,e vragen als hij zich op het Ir. i luk aan zijn zijde, toen hij door het rode licht van de spoorweg-; overgang Doggersvaart nabij Den i /Helder reed. Hij raakte de laatste wagon van de uit Den Helder ko-1 'mende trein. De motorkap werd van de auto afgeslagen. E. kon uit bouwen e.d. behoeft dit niet meer Smedmgplehi of op~de hoek Brink- weg/Herpstraat bevindt. Het ge- .neentebestuui* heeft daar name lijk stalen palen laten plaatsen waarop bordjes met aanduidingen zwart op geel zijn aangebracht. Ook in Middenmeer zullen twee van deze richtingwijzers geplaatst worden. Met name voor de vele bezoekers van ‘buiten in de steeds hch uitbreidende dorpen een voor treffelijke service.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2021 | | pagina 21