Uit Jaarverslag van de Rundvee y^hTinq^rmo^rbodv 1971-september t/m december fokvereniging Wieringermeer Historisch Genootschap Wieringermeer Huiskeuring „De Paradijsvis” Bloemen tentoonstelling natuurwachters Reuzewortel Klaverjasdrive Herwonnen Levenskracht Vier oor dat uitslag deze 29ste jaargang 2021/3 nummer 90 7088 8789 6719 6652 6612 6695 6572 6567 6557 6555 6529 6446 6444 6435 6370 6353 •keer de Dolf Nieuws- en advertentieblad voor Wieringermeer en omstreken STAM GRIETJE VAN DE HEER C. J. MONTSMA In dit jaarverslag worden, enige bladzijden besteed aan de stam Grietje van de heer O. J. Monts- nia te Slootdorp. Toen de vader van de heer C. J. Montsma, de heer J. Montsma, in 1935 uit Fries land naar de Wieringermeer .kwam nam hij ook een koe, Grietje 5, .mee,. De.. Grietjes waren toen al lang op het bedrijf van de familie Montsma aanwezig. „De eerste Grietje werd in 1910 als kalf door onze familie aangekocht," zo ver telde de heer Montsma, De leden van de vereniging van aquariumhouders „De Paradijsvis” Wieringen-Wieringermeer krijgen regelmatig deskundige controle op hun aquarium, waarna later de uitslagen worden bekendgemaakt Zodoende kwamen de leden op 16 november in zaal De Maaier te Wieringerwerf bijeen, waar keur meester Kranenburg op gedegen en humoristische wijze zijn com mentaar gaf op alle gekeurde „bakken”. Door uitstekende dia’s van de heer O. de Vries werd dit zeer aanschouwelijk gemaakt en werden de goede, maar ook de min der goede punten naar voren; ge bracht. De uitslag van de keuring werd: 1. P. -Smit, Müddenmeer; 2. E. Barelds, Den Oever; 3. C. Takes, Hippolytushoef; 4. H. A. v. Dor land, Wieringerwerf; 5. K. Jaars- ma, Hippolytushoef; 6. H. Ba'kker- nes, Wieringerwerf7. J. C. Wor, Wieringerwerf; 8. T. Katuin, Mid- denmeer; 9. A. v. Wijhe, Den Oe ver; 10. H. Bouwman, Middentmeer; ll. H. Jonker, Wieringerwerf;1 12. Hage, Middenmeet; 13. J. Bron, Middenmeet; 14. N. Witsmeer, Slootdorp. •De Jeugdnatuurwachters in de Wieringermeer konden dit voor jaar zaden en bloemen bestellen om dan deze zomer daar sier planten van te kweken. Voorbije week werden voor Middenmeet de resultaten daarvan tentoongesteld in Domi. Een commissie van leden uit het bestuur beoordeelden de resultaten en kende prijzen toe aan Gerie Ailaart, Hans Baart, Sylvia Blaauwboer, Marijke de Boer, Emmy Bron, Joke Gerkema, Cauline Laan, Ria LIgthart en Dolf van de Veldt. Dat de natuur soms rare uit schieters heeft ondervond een de ser dagen landbouwer C. Beets uit Slootdorp, Bij het worteltrekken bleek n.l. dat een exemplaar niet getrokken wilde worden. Toen hij uiteindelijk toch boven de aarde kwam bleek het een reusacttitig exemplaar te zijn. Deze zesde- machtswoi’tel was 46 cm lang, had een ontvang van 37 cm en woog zonder lof twee en een kwart kilo Liefst 44 koppels hadden inge schreven voor de eerste klaverjas drive die „Herwonnen Levens kracht’’ vrijdag organiseerde in café De Maaier te Wieringerwerf. Beslist geen slechte opkomst zo voor de eerste keer. Toch hoopt ’t bestuur dat de volgende keer weer □0 koppels van de partij zullen zijn, want hoe groter het aantal deelnemers des te meer -binnen komst voor de vereniging ter Be strijding van Volksziekten, Ook nu weer was de avond goed georgani seerd, het was gezellig, en wed strijdleider Vink zorgde er voor dat alles naar wens verliep. De i" van deze drive werd: 1. Vink - Zeinstra 2. heren De Blok 3. Valk - Seranes 4. Staal - Schiphof 5. Heinen - Dijkstra 6. Fam. 'Datema 7. Halsema - Deijkers 3. Deijkers - Hiltrer 9. v. Andel - Meinema 10. Wiegman - Ruiter 11. Kloos term an-Leutenbach 12. Tenpstra - Poland 13. Kloet - van ’t Riet 14. Maagd - Mooi 15. Visser - 'Deijkers 16. Gebr. van Assen De poedelprijs was voor het koppel Blokker - Snijders. Het jaarverslag over het boekjaar '1 juli 1970 - 30 juni .1971 T~*--- van de Rundveefokvereniging 'Wieringermeer is onlangs ver schenen ten vermeldt weer talrijke interessante gegevens over de veehouderij ün de Wieringermeer. 'Per 1 juli 1971 bedroeg het (ledental (der vereniging 87.. daarvan hebben geen koeien in controle. ’Het ledental is an het verslagjaar met (13 leden, wegens beëindiging van de veehou derij, teruggelopen. Op het aantal koeien op de bedrijven had deze daling van het ledental weinig invloed: hu 1744 koeien tegen het vorig jaar 1812. Het gemiddelde (aantal koeien per bedrijf steeg echter wan 18,1 tot 21 dieren.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2021 | | pagina 20