Jaarverslag 2020 Gered van de sloop in Slootdorp 29ste jaargang 2021/3 nummer 90 Tobias de Jong verwijdert de steengravure van het voormalig schoolgebouw aan Langeweg 89 te Slootdorp. Zie ook pagina 6. Heef u een suggestie voor een bestemming van deze plaquette? Geef het door aan bestuur of redactie. Beleidsplan Het huidige beleidsplan van het HGW is opge steld in 2014. In 2020 is het bestuur met het voorstel gekomen dit beleidsplan te herzien. De inhoud van een nieuw beleidsplan kan niet alleen door het bestuur worden opgesteld, hier willen wij de leden die hierin geïnteresseerd zijn, bij betrekken. Bijvoorbeeld via een brain stormsessie. De uitkomsten kunnen als basis dienen voor een nieuw beleidsplan. Door de co- ronapandemie heeft het bestuur de uitwerking tijdelijk stopgezet. Om dit in 2021 weer op te pakken. Tot slot 2020 is verleden tijd. Het was een jaar waarin er door corona veel veranderde. Dingen die we tot nu toe normaal vonden, waren plotseling niet meer vanzelf-sprekend. Laten we hopen dat we in 2021 weer langzamerhand terug kunnen keren naar de situatie van vóór corona. Onze vrijwilligers staan alweer een tijd te popelen om zich in te zetten voor ONS Genootschap. Bedankt voor uw aandacht. Hans Roelofsen, februari 2021. Kleine aanvullingen in september 2021 vanwege de jaarvergadering in die maand.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2021 | | pagina 13