Het ontstaan van de Wieringermeerscholen Historisch Genootschap Wieringermeer Hanneke Kooien Wie heeft ze niet gehoord? De verhalen over de 'goede oude tijd' toen in elk dorp één lagere school stond. Alle kinderen gingen naar die ene schoolde Wieringermeerschool. Op 16 augustus 1932 begon het onderwijs aan de eerste Wieringermeerschool te Slootdorp. Kort daarna volgde de tweede in Middenmeer. De derde startte in Wieringerwerf op 24 februari 1936. Het leek een simpelenuchtere oplossing. Maar welke geschiedenis ging vooraf aan deze specifieke onderwijsregeling, die een unieke plaats inneemt in de geschiedenis van het Nederlandse onderwijs? Bij de wording en opbouw van Wieringermeer werd niets aan het toeval overgelaten. Alles moest in 'een ordenende hand' 1 blijven. Ook het maatschappelijk leven in de polder werd door een driehoofdige Directie bestaande uit de landbouwkundig ingenieurs F.P. Mesu, A.L.H. Roebroek en S. Smeding uniform en centraal voorbereid en geleid. Deze heren kregen van de overheid alle ruimte om de maatschappelijke organisaties naar eigen inzicht in te richten. Zij opereerden als drie kapiteins op één schip; bij alle drie leefde de overtuiging dat er door alle groeperingen samengewerkt moest worden. De eerste Directie van de Wieringermeer: v.l.n.r. ir A.L.H. Roebroek, ir S. Smeding en ir F.P. Mesu, 8 april 1930. Bron: Nieuw Land Erfgoedcentrum, Lelystad, fotocollectie F.P Mesu 24ste jaargang 2016/2, nummer 74

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2016 | | pagina 7