Mededelingen van het bestuur Uitnodiging ledenvergadering Historisch Genootschap Wieringermeer 100 jaar droge voeten Bij het lezen van deze kroniek is het theaterstuk '100 jaar droge voeten in de polder' twee maal opgevoerd. Het stuk brengt de ervaringen over de overstroming van 1916 en de droge periode daarna beeldend voor het voetlicht Leden van het genootschap hebben meegewerkt aan dit fraaie initiatief en dat belooft veel voor de toekomst. Versmarkt In het weekend van 3 en 4 september zijn we weer aanwezig op de versmarkt bij de familie Munster op de Wierweg. De versmarkt zal waarschijnlijk opnieuw veel publiek trekken. We staan er weer met een aantrekkelijke kraam en een verrassend thema. Monumentendag Zaterdag 10 september vanaf 10.00 uur presenteren we 'iconen en symbolen' in het kader van de Monumentendag in de Cultuurschuur. Veel moet nog voorbereid worden, wel zal ir Lely een centrale plek innemen. Excursies Een oude traditie wordt in ere hersteld: het Genootschap zal binnenkort weer excursies gaan organiseren. Waar en wanneer hoort u nog via onze website. Mevrouw Schiere is bereid deze activiteit te coördineren Ze kan beslist daarbij nog hulp gebruiken met betrek king tot ideeën en de uitvoering. U kunt uw belangstelling bij ondergetekende melden. Vrijwilligersmiddag Noteert u alvast de vrijwilligersmiddag op 25 september in de Cultuurschuur. In samenwerking met de cultuurschuur zetten we al onze vrijwilligers in het zonnetje. Riet Miedema Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering, die zal worden gehouden op: Dinsdag 15 november 2016 om 20.00 uur. In de Cultuurschuur (Theaterzaal), Loggersplein 1 te Wieringerwerf. Agenda 1. Opening door de voorzitter. 2. Bestuursmededelingen. 3. Rondvraag. 4. Lezing door mevr. M. de Graaf. Onderwerp: 'Leven van de wind'. 5. Sluiting. Wij hopen u op 15 november te mogen verwelkomen. Het bestuur. 24ste jaargang 2016/2, nummer 74

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2016 | | pagina 6