Van de redactie Historisch Genootschap Wieringermeer Henk Torenvlied Voor u ligt Kroniek 74. Alles gaat bijna onge merkt zomaar door. Nieuwe dingen komen, oude dingen gaan en we hebben het vaak pas in de gaten als het er niet meer is. Zo is het ook met ons hoofdthema van deze keer, 'verdwenen scholen'. Velen van ons hebben herinneringen aan hun schooltijd hier in de polder. Vaak pas als er foto's op tafel komen, komen de herinneringen weer boven. Bijvoorbeeld van de kleuterschool, de basisschool, de middelbare school en voor vele vrouwen uit de polder, de moedermavo. Mooie herinneringen en minder mooie her inneringen. Herinneringen aan onderwijzers en onderwijzeressen die een rol in ons leven gespeeld hebben. Herinneringen aan levens lange vriendschappen die op school reeds ont stonden. Herinneringen aan de vele kilometers die, vaak in weer en wind, moesten worden afgelegd om op school te komen. Vele van die scholen zijn er niet meer. In de loop van de tijd verdwenen om wat voor reden dan ook. De allereerste scholen hier in de pol- der, de Wieringermeerscholen... voor iedereen, van welke richting dan ook. Enthousiaste mees ters en juffen met maar één doel, het onderwij zen van de jeugd. Maar de schoolstrijd die in Nederland woedde ging niet ongemerkt aan de polder voorbij. Iedere richting kreeg na verloop van tijd zijn eigen scholen. Verder in deze Kroniek aandacht voor een van deze enthousi aste meesters van het eerste uur, meester Burger. We besteden ook aandacht aan kin deren die buiten de polder op school gingen, omdat die scholen dichter bij huis waren. Als tweede thema het 50-jarig jubileum van Lelypark, geopend op 3 januari 1966. Ik las een prachtige zin in een verslag van die opening: geopend 'voor de pioniers die op een leeftijd zijn gekomen dat ze het kalmer aan mogen doen'. Nu, 50 jaar later, niet meer weg te denken, Lelypark is een begrip. Honderden en honderden mensen hebben hier hun levensavond, onder deskundige en liefdevolle zorg, mogen beleven. Proficiat aan allen die dit mogelijk maakten. Als laatste in deze Van de Redactie meld ik u dat ik heb besloten mij terug te trekken als redactielid van de Kroniek. Niet omdat het geen mooi werk is, maar gewoon omdat ik het wat kalmer aan wil gaan doen, wat zaken afstoten. Ik heb in die paar jaar dat ik mee mocht doen enorm veel geleerd over het wel en wee in de historie van de polder. Vooral het doorlezen van Flevobodes en Wieringermeerbodes gaven mij een duidelijk beeld van de Wieringermeerpolder waarin ik nog vele jaren hoop te wonen Eerste (tijdelijke) school in Slootdorp nov 1931. Foto Directie Wieringermeer

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2016 | | pagina 5