Inhoudsopgave Historisch Genootschap Wieringermeer Colofon blz. 1 Inhoudsopgave 2 Van de redactie 3 Mededelingen van het bestuur 4 Uitnodiging ledervergadering 4 Het ontstaan van de Wieringermeerscholen 5 Meester Jac. P. Burger 10 Naar school op het oude land: Een herinnering van Lenie Visser-Geers 14 Naar school op het oude land: Een herinnering van Pier Montsma 16 Ingebracht en uitgelicht 19 Verdwenen scholen 22 Een zoekplaatje 27 Prijsvraag 28 De tijd vóór Pioniershoek, Lelypark en Kroonwaard 29 Bejaardenhuis Lelypark, hoe het begon 31 Feestcomité Lelypark 34 Ledenmutaties 35 Herdruk boek Wieringermeer 1940 1945 is beschikbaar 35 Straatnamenrubriek: C.E.L. Helfrichlaan 36 Nieuw op de website 38 Wieringermeerbode 1966 42 Ontvangen artikelen 44 Gevraagd: uw informatie over werken met landbouwpaarden 46 Het bestuur dankt alle adverteerders. Dankzij hen wordt de uitgave van de Kroniek mede mogelijk gemaakt. 24ste jaargang 2016/2, nummer 74

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2016 | | pagina 4