Gevraagd: uw informatie over werken met landbouwpaarden Historisch Genootschap Wieringermeer Anita Blijdorp In Slootdorp kunt u ze aan de Brink zien staan: een gezin, in brons gegoten. Een vrouw, een man, twee kinderen en... een paard! Zo staat de pionierstijd in ons collectieve poldergeheugen gegrift, mens én paard kwamen naar dit lege gebied om de grond te bewerken en een gemeenschap op te bouwen. Paarden horen vanzelfsprekend in ons beeld van de pionierstijd. Kijk de jubileumboeken van 25, 50 en 75 jaar Wieringermeer erop na: foto's van paarden naast de verhalen over de begintijd. Robuuste werkpaarden wel te verstaan. De Cultuurmaatschappij werkte met caterpillars én met paarden. Op een bedrijf van 40 ha had je al gauw zes of meer (ook jonge) paarden nodig. De boerderijgebouwen werden ontworpen mét paardenstal. In 1933 waren er circa 200 landbouwpaarden in de polder en dat aantal groeide met de uitgifte van boerderijen. Zeker, de tractor was al op het landbouwtoneel verschenen, de discussie 'paard of trekker' barstte in de jaren dertig goed los, maar de rol van die levende pk's, de trekpaarden, was nog niet uitgespeeld. Pas in de jaren vijftig kwamen er massaal moderne tractoren en machines, al gauw werd het werkpaard definitief 'ouderwets'. Oproep Over de geschiedenis van het werken met paarden in de Wieringermeer willen we graag meer weten. Wie was (is?) de 'laatste' boer in de polder die nog met paarden werkt(e)? Wie heeft herinneringen aan het werken met paarden? Of aan de fokkerij, de keuringen, de veeartsen van toen, de hoefsmid, het vorderen van paarden door de Duitsers tijdens WO II. Hebt u van alles bewaard - paardentuig, documenten, films, foto's, prijzen - en heeft u er een verhaal bij? Reacties naar: Anita Blijdorp, Kanaaldijk 105a, 1486 MH West-Graftdijk. Of per mail: anitablijdorp@gmail.com. Telefoon: 06 1330 5403. Jaren dertig. Drie paarden voor de eg, Nieuw Almersdorperweg, familie Meijer. I I Y. ft*" Cl 24ste jaargang 2016/2, nummer 74

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2016 | | pagina 48