Ontvangen artikelen J. Grin:Verslag comm. Tot instellen van een hernieuwd onderzoek - etc. Afsluiting en droogmaking Zuiderzee 1924; Dienst Wederopbouw Verslag werkzaamheden 1945-1946. K. Dekker: foto's L 32, fam Renkema Oude Zeug. R. Koolen: i.o. gem. Hollands Kroon - Beleidsnota archeologie gem. Hollands Kroon 2013. H. Klaver: 2 foto's personeelvereniging Heemraadschap d Wieringermeer en Dijkgraaf en heemraden en personeel 24-1-1992; plattegrond Wieringermeer - groot; boekje ,met kaart, Keur van het Heemraadschap 1971. O. de Vries: fotoalbum van Wieringerwerf uit café de Maaier, met geschiedenis van Wieringermeer. Archief van Weegbrugvereniging "Ieder het Zijne" N.N. vuistbijl 9x6 cm; schep; wijnfles van Bright Singing, koor. C. den Otter: DVD Oostwaardhoeve. S. de Vries: Hervormde Gemeente Wieringermeer Doopregister 1932-2003, in drie delen; Lidmatenboek 1932-1970. L. v.d. Sar-Postma: foto's boerderij inundatie, Noorderdijkweg 18; foto's jeugdkring Middenmeer; tegel gemeentehuis W'werf; aansteker van "De Drie Generaties"; ansichtkaart standbeeld de Maaier; "Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst", nota ontwikkeling Stokgebied. E. Gerrits: RK schoolvereniging Wmeer, jaarverslag 1983, statuten, huishoudelijk reglement, Organisatie van schoolgebruiken; in ringband van dr. Ariëns MAVO. R. Hoekenga: foto van onthulling beeld in Slootdorp door koningin Beatrix 2005. J. de Maagt-Rood: vlasschort; haak, groene haak; verbanddoos; pakje stijfselzakjes; boekjes scholengemeenschap Wmeer; atletiek-boekjes; foto's Beatrix gemeentehuis; distributiestamkaart t.n.v. Michel de Maagt; Wandel-fietsroute Wmeer; boodschappen boekje: van der Meer; plactic tasje Breids platenhuis. A. Bliek: Handboek Ambulance Hulpverleming 1982 met stempel gemeentewerken Wmeer. I. Biesheuvel: artikel uit de Prins 27-8-1938, Oogst Wieringermeer. K. de Ree: sleutels gemeentehuis Wieringerwerf. C. Dwarswaard: Bemesting op Zandgrond 1908. A. van Schagen: 2x foto van Lelyzangrs met oorkonde 1993; bestelboek en maatstok - 1 meter- van J. v.d. Berg Slootdorp. J. Frankhoven: boeken met stempel Landbouwhuishoudschool Wwerf:. De Ned. Huisvrouw; Zakwoordenboekje; De Kleine Winkler Prins - 2 delen- Roken - dr. L. Meinsma; 60 Jaren Landbouw, Krediet, Organisatie. P. Otten: Stempel en stempelkussen van Chr. Zangver. De Lofstem Wwerf. G. Visser-Mollema: foto's familie Mollema en trouwfoto's. De heer Boerhave: 10 videobanden operettever. Thalia. A.B. Kluft: ansichtkaarten Wieringermeer 6x. W. Schoen: KNV EHBO 50 jaar Wieringermeer, 2004. J. Beetsma: naamplankje aardappelkistje. D. Troost: blik met noodbiscuits. I. Swier: zak met briketten. D. de Bildt: mapje met 10 ansichtkaarten Wieringermeer. Alle gevers hartelijk dank! 24ste jaargang 2016/2, nummer 74

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2016 | | pagina 47