Ontvangen artikelen Historisch Genootschap Wieringermeer L. Douma: Asbakken van Klare Middenmeer, Loek van Zoonen en Cor van Zoonen; bierglas van bar de Jager t.g.v. 50 jaar Wieringermeer; 3 asbakjes met afbeelding van boerderij; speldje van standbeeld "De Maaier"; 3 tegels van de Maaier, brug Midden- meer, en gemeente Wieringermeer. I. Biesheuvel: naamplankjes van aardappelkistjes: R. Scholten Azn - Jac. P. Verbruggen Jr.- H. Groeneberg - Oostwaardhoeve - V.V.B. Wmeer. G. Hopmans: stukken van Ver. Voor Bedrijfsvoorlichting P. Renkema: verslag gebeurtenissen rond 17 4 - 1945, verteld door mevr. C. Dekker-Schout. N.N.: Infoblad: de Jong Middenmeer, Accountants- en Belastingadviseurs, febr. 2016. Enveloppe en brief van De Meerkoetelaars met opdruk; Krant over Agrarisch West-Friesland nr. 3 - 2016. J. Dam: 8 pijpenkoppen; 3 stenen kralen voor visnetten; koehoorn; parachutegesp; zakmes Hilleshog. E. van Klompenburg: allerlei ansichtkaarten; boekje: Huis van de buren, Slootdorp; stapel eerstedagenveloppen. L. van der Weijde: werkstuk Atheneum Wiringherlant A6b: Immigratie naar de Wieringermeer. H. Torenvlied: jaargangen Kroonbode 2004-2014. G. Roza: artikel uit krant over gevonden schildje. C. Meeuwsen: artikel uit Alkm. Courant 1931 kerstfeest in Sluis I. S. Bruinsma: Prot. Chr. Onderwijs in Wieringermeer 50 jaar; Notulen Chr. MAVO; Foto's Int. Confessionele MAVO/De Brug; 25 jaar Korfbal VIDO. B. van Vilsteren: tegel van Don Boscoschool, aan leerling gegeven bij verlaten school, 1957. B. Stompedissel: 3 plattegronden Wieringermeer, 1941-1951-1967. M. Kroon: jaarboekjes Prot. Gemeente Middenmeer 1998-2015; jaarboekjes Ger. Kerk Middenmeer 1990-1997; Effekt van 11 april 1994; Liturgie openingsdienst Ontmoetings kerk Middenmeer, 7 nov. 2004; De polder onder water, J. Bosman 1995; De eerste 50 - Ger. Kerk M'meer; 50 jaar Prot. Chr. Onderwijs Wieringermeer 1985; Atlas Zuiderzee- project 1972-1973 Rijksdienst IJsselmeerpolders; De Koggenlander 27 april 1997 met artikel 17 april Wmeer. T. van Vilsteren: Programma operettever. Thalia: Ciske de Rat, van 12-3-2016; Verhaal van mevr. Anna van Vilsteren-Boerkamp over 17 april 1945 tot 9 december 1951, hand geschreven en uitgetypt. R. Klomp: Voedselbonnen 1948-1949; 2 kroontjespennen; boek: Oorlogsjaren, oorlogs herinneringen van Noord-Hollanders 1940- 1945, Koen van Eijk, Willemien Schenkeveld; lepeltje met wapen Wmeer en verscheidene krantenknipsels. H. de Groot: 50 Jaar Plattelandsvrouwen afd. Wmeer: uitnodiging en krantenknipsels en revue Bed en Breakfast; Jaarboekje Wiringherlant 1995-1996; Musical Wierlant van B. Steenstra april 1997; Oorlogskrant. 24ste jaargang 2016/2, nummer 74

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2016 | | pagina 46