Nieuw op de website Historisch Genootschap Wieringermeer Anita Blijdorp Op www.wieringermeergeschiedenis.nl plaatst het Genootschap informatie over vereni gingszaken en inhoudelijke verhalenbeeld en nieuws uit en over de Wieringermeer. Wat is nieuw op de site? Themapagina WO II In Nederland en Europa is een groeiende belangstelling voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog merkbaar. Ook bij het Genootschap is die belangstelling zichtbaar: van de inbreng van materialen, via getuige nissen over de onderwaterzetting naar een verzoek om herdrukken van twee boeken over WO II. Die belangstelling hebben we aange grepen om op de website een themapagina te maken. Typ rechts in het zoekvenster: Thema pagina Tweede Wereldoorlog. Themapagina Onderwijs en scholen Parallel aan het thema van deze Kroniek kunt u op de Themapagina Onderwijs en scholen terecht voor nog meer verhalen. Typ in het zoekvenster: Themapagina Onderwijs en scholen. Poëzie Hoera, we hebben een nieuwe rubriek: de Wieringermeer bezongen in poëzie! Want een 'gewone' beschrijving van wat onze polder betekent, is niet genoeg. De poging om het onnoembare te noemen, om het onbeschrijf bare neer te zetten, dat lukt wel met poëzie. Helpt u mee deze rubriek te vullen? Ga naar de homepage, bovenaan bij Verhalen bank Poëzie. U mag eigen werk insturen. Of poëzie van derden, let daarbij wel op eventueel auteurs recht! Insturen naar een redactielid. Of naar: webredactie@wieringermeergeschiedenis.nl. Monumenten In de Wieringermeer koesteren we onze monumenten en ander cultureel erfgoed: gemaal Lely, de Nederlands Hervormde Kerk Historisch Genootschap Wieringermeer ZOEKEN j Search-j SUbrr* Ofga direct naar: oNeeienaanlc Beeldbank AANMELDEN LID WOUDEN Werd lid AIÏftfSWlJ7GlNCi OOORTiFVfN Ad.r.e4*Ut3)rig OO-Xaevtr) NIEUWS Scholen en onderwijs in Wieringermeer - thema Zcmcr 2516 - Ons periodiek de Kroniek 15 drt keer gewijd san Verdwenen schoen en oederwijMypen. Onder andere een ariikel over de "bitonder neulr.de Wleringermeerschoterri destijds een unkum In Nederland. Krwilck 74 verschijnt op 25 augustus. Op ce:e ïTcrrjpjg na neg wel rrcer wrhakfi over Iverdwenen) scholen, orderwijs. juffen, meesters en leerlingen. 24ste jaargang 2016/2, nummer 74

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2016 | | pagina 40