Colofon Doel van het Historisch Genootschap Wieringermeer: Het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor alles wat de Wieringermeer betreft. De Kroniek is een periodieke uitgave van het Genootschap en verschijnt driemaal per jaar (april, augustus en december). Bezorging: Coördinator Marc Bischoff Tulleken, ww41bt@gmail.com Samenstelling bestuur Voorzitter Riet Miedema-Jorink, age_riet@quicknet.nl, 0227 601744 voorzitter@wieringermeergeschiedenis.nl Secretaris Hans Roelofsen, 0227 501292 secretaris@wieringermeergeschiedenis.nl Penningmeester Johan Bos, 0227 502392 penningmeester@wieringermeergeschiedenis.nl Bestuursleden: Marleen Butijn, 0227 592051, mb@notarisbutijn.nl Annie Ouwehand, 0227 663534, annie@toplevel.nl Frank Walstra, 0227 601593, f.walstra@quicknet.nl Fred G. de Vries, 0227 503706, frennelieke@quicknet.nl Redactie - Ina Hoogenbosch-Glas, 0227 602877 ina.hoogenbosch-glas@quicknet.nl, - Marieke Roos-van Riel, 0618142280 gemroos@kpnplanet.nl, - Margie Verbruggen-Schilder, 0227 555235 MargieWieringermeer@gmail.com, - Lenie Visser, 0227 502771, cvisser@quicknet.nl - Ronald van den Handel, 0227 821389 Ronalddirk.vandenhandel@gmail.com - Rein Koolen, 0227 555452 reinkoolen@kpnmail.nl Beeldbewerking Albert Dekker Aanbieding bijzondere voorwerpen en historisch materiaal Willy Maris, Brugstraat 48, 1775 BG Middenmeer, tel. 0227 502482 Lidmaatschap Het lidmaatschap is gelijk aan het kalenderjaar en bedraagt 17,50 per jaar. Het wordt automa tisch verlengd, tenzij voor 1 november, vooraf gaand aan het nieuwe kalenderjaar, schriftelijk is opgezegd bij de secretaris. Aanmelding en adreswijzigingen via de secretaris Rekeningnummer Genootschap Rabobank Kop van Noord-Holland IBAN nr. NL32 RABO 0134 0952 86 Incassant ID NL85ZZZ406372480000 Adres Cultuurschuur, Loggersplein 1, 1771 CE Wieringerwerf, Openingstijden: zaterdag 14-17 uur Secretariaat Historisch Genootschap Wieringermeer Oester 11, 1775 JH Middenmeer Website www.wieringermeergeschiedenis.nl Webredactie webredactie@wieringermeergeschiedenis.nl - Anita Blijdorp, 06 13305403 - Ina Hoogenbosch-Glas, 0227 602877 - Pier Montsma, 0227 581638 KvK Alkmaar, nummer 40 63 72 48 Drukwerk Kroniek Drukkerij Gerja Ontwerp voorzijde Tineke Kooistra, www.studio-10.nl Overname van artikelen uit de Kroniek is toegestaan met bronvermelding. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten. Foto's omslag: Grote foto: Moedermavomonument als herinnering aan Anton Remmers Foto gemaakt door Ronald van den Handel. Kleine foto: Beeld voor ingang Lelypark gemaakt door Siem Wardenaar. Foto gemaakt door Ina Hoogenbosch-Glas 24ste jaargang 2016/2, nummer 74

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2016 | | pagina 3