Door zijn successen kreeg Helfrich van de Amerikanen de bijnaam ship a day Helfrich7 Straatnamenrubriek: C.E.L. Helfrichlaan in Nederlands- Indië bevorderd tot viceadmiraal. Door het opgeven van de Nederlandse neutraliteit na de Duitse inval was een oorlog met Japan onvermij delijk geworden en Helfrich hield zich bezig met de voorbereidingen voor de strijd. Aan gezien de plannen voor een sterke vloot in Neder- lands-Indië door Helfrich in 1946 het uitbreken van de Tweede Wereld oorlog geen doorgang hadden kunnen vinden, ontwikkelde Helfrich een andere tactiek: de marine zou met snelle en kleine acties, vooral van onder zeeboten, schade aan de vijand moeten toebren gen. In 1941 werd een samenwerkingsverband tussen de Amerikaanse, Britse, Australische en Nederlandse strijd krachten in de Pacific opgericht en op 10 januari 1942 vielen de Japanners Neder- lands-Indië binnen. Helfrich leidde de maritieme operaties tegen de Japanners. Door de successen die de Nederlandse onderzeeboten tegen de Japanners be haalden, kreeg Helfrich van de Ameri kanen al spoedig de bijnaam 'ship-a-day Helfrich'. Op 14 februari 1942 kreeg Helfrich het commando over het hele samenwerkingsverband. Hij formeerde een 'Combined Striking Force' die het moest opnemen tegen de Japanners, maar dit vlootverband werd in de Slag in de Javazee verslagen, waarbij haar commandant, de Nederlandse schout bij-nacht Karel Doorman, omkwam. Direct na afloop van de Tweede Wereld oorlog werd Helfrich op 25 augustus 1945 benoemd tot bevelhebber der Zeestrijdkrachten (BDZ). Bij die gelegen heid werd hij bevorderd tot luitenant admiraal. Na de Japanse overgave op 15 augustus tekende Helfrich op 2 september 1945 namens de Nederlandse regering de Japanse capitulatie aan boord van het Amerikaanse slagschip USS Missouri. Hij bleef nog tot 1 oktober 1948 bevel hebber der Zeestrijdkrachten en stond hierbij aan de basis van de naoorlog se wederopbouw van de Koninklijke Marine. Op 1 oktober 1948 ging hij met pensioen. In 1950 publiceerde hij zijn memoires in twee delen: 'De Maleise Barrière' en 'Glorie en tragedie'. Op 10 sep tember 1962 overleed hij in Den Haag. Helfrich ontving vele onderscheidin gen zoals: Comman deur in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden, Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Ridder Commandeur in de Orde van het Bad (Groot-Brittannië) en drager van het Zilveren Kruis (5e klasse) Virtuti Militari (Polen). Tevens kreeg hij een Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven met de gesp Kleine Soenda-eilanden 1905-1909 Bron: Wikipedia, Conrad Helfrich, geraad pleegd op 4 mei 2016, https://nl.wikipedia.org/ wiki/Conrad Helfrich 24ste jaargang 2016/2, nummer 74

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2016 | | pagina 39